CUPRINS:
Deschide meniu, folose演e ALT A 1. Inspecia Muncii
1.1. Atribuii, domeniul de activitate
1.2. Organizare
1.3. Cine 槐 cum se poate adresa Inspeciei Muncii
1.4. Categorii de aciuni de control
1.5. Aciunea de control
1.6. Sanciuni 槐 m綼uri
1.7. Consultan 槐 螽drumare
1.8. Evidena relaiilor de munc
1.9. 姷registrarea muncii
1.10. Avize, aprob綖i, inform綖i
Deschide meniu, folose演e ALT B 2. 姷cheierea contractului individual de munc
2.1. Obligaia angajatorului de a informa salariatul
2.2. Condiii prealabile 螽cheierii contractului individual de munc
2.3. Forma 槐 coninutul contractului individual de munc
2.4. 姷registrarea contractului individual de munc
2.5. Durata contractului individual de munc
2.6. Perioada de prob
Deschide meniu, folose演e ALT C 3. Durata timpului de munc
3.1. Durata normal a timpului de munc
3.2. Contractul individual de munc cu timp parial
3.3. Munca suplimentar
3.4. Munca de noapte
3.5. Evidena orelor de munc prestate
3.6. Repausuri
3.7. Concedii
Deschide meniu, folose演e ALT D 4. Salarizare
4.1. Definiie
4.2. Elementele componente ale salariului
4.3. Remuneraii care nu sunt considerate salarii
4.4. Salariul de baz minim brut pe ar garantat 螽 plat
4.5. Plata salariului, modalit裻i de plat
4.6. Reineri din salariu
4.7. Dovada pl裻ii salariului
4.8. Prioritatea pl裻ii salariului fa de celelalte creane ale angajatorului
4.9. Fondul de garantare a salariilor
4.10. Contribuii 槐 impozite aferente salariului
Deschide meniu, folose演e ALT E 5. Modificarea contractului individual de munc
5.1. Informarea salariatului
5.2. Modific綖i f綖 acordul salariatului
5.3. Modific綖i cu acordul salariatului
Deschide meniu, folose演e ALT F 6. Suspendarea contractului individual de munc
6.1. Suspendarea de drept
6.2. Suspendarea din iniiativa salariatului
6.3. Suspendarea din iniiativa angajatorului
6.4. Suspendarea prin acordul p綖ilor
6.5. Efectele suspend綖ii contractului individual de munc
Deschide meniu, folose演e ALT G 7. 姷cetarea contractului individual de munc
7.1. 姷cetarea contractului individual de munc prin acordul p綖ilor
7.2. 姷cetarea de drept a contractului individual de munc
7.3. Concedierea
7.4. Demisia
7.5. Situaii speciale de 螽cetare a contractului individual de munc
Deschide meniu, folose演e ALT H 8. Tipuri speciale de contracte
8.1. Munca prin agent de munc temporar
8.2. Munca la domiciliu
8.3. Contractul de ucenicie la locul de munc
8.4. Contractul de adaptare profesional (accesoriu)
8.5. Contractul de calificare profesional (accesoriu)
Deschide meniu, folose演e ALT I 9. R綼punderea juridic
9.1. Regulamentul intern
9.2. R綼punderea salariatului
9.3. R綼punderea angajatorului
Deschide meniu, folose演e ALT J 10. Documente 螽 care se evideniaz munca prestat
10.1. Carnetul de munc, adeverin de vechime
Nu exista submeniu pentru capitolul 11. Angajarea str緅nilor 11. Angajarea str緅nilor
Deschide meniu, folose演e ALT L 12. Munca 螽 str緅n綟ate
12.1. Agenii de ocupare a forei de munc
12.2. Obligaiile agenilor de ocupare a forei de munc
12.3. Medierea
Deschide meniu, folose演e ALT M 13. Jurisdicia muncii (conflicte de munc)
13.1. Categorii de conflicte de munc
13.2. Competena material
13.3. Competena teritorial 槐 termene procedurale

2. 姷cheierea contractului individual de munc

- Ord. MMSSF 747 /1999 pentru aprobarea Procedurii de 螽registrare a contractelor individuale de munc 槐 modul de inere a evidenei muncii prestate de salariaii angajatorilor prev罳ui la art. 8 din Legea nr. 130/1999 (Art.1)
- Legea 130 /1999 privind unele m綼uri de protecie a persoanelor 螽cadrate 螽 munc (Art.8)
- Ord. MMSSF 64 /2003 privind aprobarea modelului cadru al contractului individual de munc (Art.1)
- Legea 53 /2003 Codul muncii (Art.10-36)

 

Contractul individual de munc este contractul 螽 temeiul c綖uia o persoan fizic, denumit salariat, se oblig s presteze munca pentru 槐 sub autoritatea unui angajator, persoan fizic sau juridic, 螽 schimbul unei remuneraii denumite salariu.

 

Clik aici pentru Formular contract individual de munc

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.1. Obligaia angajatorului de a informa salariatul (inclusiv pentru salariaii care vor lucra 螽 str緅n綟ate)

 

Anterior 螽cheierii sau modific綖ii contractului individual de munc, angajatorul are obligaia de a informa persoana care solicit angajarea ori, dup caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intenioneaz s le 螽scrie 螽 contract sau s le modifice.

 

Informarea va cuprinde, dup caz, cel puin urm綟oarele elemente:

 

Elementele din informarea trebuie s se reg綼easc 槐 螽 coninutul contractului individual de munc.

 

Orice modificare a unuia dintre elementele cuprinse 螽 informare 螽 timpul execut綖ii contractului individual de munc impune 螽cheierea unui act adiional la contract, 螽tr-un termen de 15 zile de la data 螽cuno演in綖ii 螽 scris a salariatului, cu excepia situaiilor 螽 care o asemenea modificare rezult ca posibil din lege sau din contractul colectiv de munc aplicabil.

 

Cu privire la informaiile furnizate salariatului, prealabil 螽cheierii contractului individual de munc, 螽tre p綖i poate interveni un contract de confidenialitate.

 

姷 cazul 螽 care salariatul urmeaz s 蹎i desf蒪oare activitatea 螽 str緅n綟ate, angajatorul are obligaia de a-i comunica 螽 timp util pe l滱g informaiile prezentate mai sus 槐 informaii referitoare la:

 

Dispoziiile de mai sus se completeaz prin legi speciale care reglementeaz condiiile specifice de munc 螽 str緅n綟ate.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.2. Condiii prealabile 螽cheierii contractului individual de munc

 

 

2.2.1.Capacitatea juridic a p綖ilor

 

Persoana fizic dob滱de演e capacitate de munc la 螸plinirea v漷stei de 16 ani.

 

Persoana fizic poate 螽cheia un contract de munc 螽 calitate de salariat 槐 la 螸plinirea v漷stei de 15 ani, cu acordul p綖inilor sau al reprezentanilor legali, pentru activit裻i potrivite cu dezvoltarea fizic, aptitudinile 槐 cuno演inele sale, dac astfel nu 蟊 sunt periclitate s緋綟atea, dezvoltarea 槐 preg綟irea profesional.

 

姷cadrarea 螽 munc a persoanelor sub v漷sta de 15 ani este interzis.

 

姷cadrarea 螽 munc a persoanelor puse sub interdicie judec綟oreasc este interzis.

 

姷cadrarea 螽 munc 螽 locuri de munc grele, v綟緆綟oare sau periculoase se poate face dup 螸plinirea v漷stei de 18 ani; aceste locuri de munc se stabilesc prin hot綖漷e a Guvernului.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.2.2. Atestate, avize, autorizaii 槐 permise

 

姷 unele cazuri reglementate prin dispoziii legale speciale, 螽cheierea contractului individual de munc, pentru 螽cadrarea 螽 anumite posturi, este condiionat 槐 de existena prealabil a unui aviz conform (obligatoriu) ori consultativ al unui organ.

 

Astfel, este necesar avizul organului de poliie pentru 螽cadrarea:

 

Potrivit O.G. nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic 槐 administrarea fondului forestier naional, republicat 槐 modificat, personalul silvic de toate gradele poate fi angajat  numai cu avizul inspectoratelor silvice din subordinea autorit裻ii publice centrale care r綼punde de silvicultur.

 

Ne螽deplinirea condiiei prealabile a obinerii avizului duce la nulitatea absolut dar remediabil, 螽 sensul c acordarea ulterioar 螽cheierii contractului individual de munc acoper nulitatea contractului 槐, implicit, 螽cadrarea 螽 munc devine legal.

 

Avizul, uneori trebuie acordat de persoane av滱d o anumit calitate, cum este situaia gestionarului care acord avizul scris pentru 螽cadrarea unei persoane 螽 subordinea sa (conform art. 7 din Legea nr. 22/1969). 姷 aceast situaie, avizul nu este conform, ci facultativ, 螽 sensul c el trebuie cerut, iar organul competent s dispun 螽cadrarea 螽 munc poate ori nu s in seama de el.

 

Preg綟irea teoretic 槐 practic, precum 槐 perfecionarea ei continu reprezint o condiie la 螽cadrarea 螽 munc pentru toate categoriile de angajatori 槐 poate fi dovedit prin prezentarea unor atestate, dar, dac 螽 cazul unit裻ilor particulare aceste condiii nu au caracter obligatoriu, 螽 cazul celor de stat, aceste condiii sunt obligatorii  la momentul 螽cadr綖ii 螽 munc. 姷s, exist situaii 螽 care legea prevede pentru 螽cadrarea 螽 anumite funcii un anume nivel al studiilor obligatoriu 槐 pentru angajatorii din sectorul privat.

 

Astfel, conform art. 11 din Legea nr. 82/1991, persoanele care organizeaz 槐 conduc contabilitatea trebuie s posede studii economice superioare.

Referitor la autorizaiile de munc trebuie precizat c pentru cet裻enii str緅ni care urmeaz a fi 螽cadrai 螽 munc pe teritoriul Rom滱iei, este necesar obinerea autorizaiei de munc, 螽 conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 56/2007.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.2.3. Aviz medical

- Legea 53 /2003 Codul muncii (Art.27)

 

O persoan poate fi angajat 螽 munc numai 螽 baza unui certificat medical, care atest faptul c cel 螽 cauz este apt pentru prestarea acelei munci.

 

Nerespectarea prevederilor susmenionate atrage nulitatea contractului individual de munc.

 

姷 situaia 螽 care salariatul prezint certificatul medical dup momentul 螽cheierii contractului individual de munc, iar din cuprinsul certificatului rezult c cel 螽 cauza este apt de munc, contractul astfel 螽cheiat r緆滱e valabil.

 

Competena 槐 procedura de eliberare a certificatului medical, precum 槐 sanciunile aplicabile angajatorului 螽 cazul angaj綖ii sau schimb綖ii locului ori felului muncii f綖 certificat medical sunt stabilite prin legi speciale.

 

Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzis.

 

La angajarea 螽 domeniile s緋綟ate, alimentaie public, educaie 槐 螽 alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita 槐 teste medicale specifice.

 

Certificatul medical este obligatoriu 槐 螽 urm綟oarele situaii:

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.3. Forma 槐 coninutul contractului individual de munc

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.3.1. Forma contractului individual de munc

 

Contractul individual de munc se 螽cheie 螽 baza consim緆滱tului p綖ilor, 螽 forma scris, 螽 limba rom滱. Obligaia de 螽cheiere a contractului individual de munc 螽 form scris revine angajatorului. Persoana juridic, persoana fizic autorizat s desf蒪oare o activitate independent precum 槐 asociaia familial au obligaia de a 螽tocmi contractul individual de munc anterior 螽ceperii activit裻ii.

 

姷 situaia 螽 care contractul individual de munc nu a fost 螽cheiat 螽 form scris, se prezum c a fost 螽cheiat pe o durata nedeterminat, iar p綖ile pot face dovada prevederilor contractuale 槐 a prestaiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.

 

Munca prestat 螽 temeiul unui contract individual de munc 蟊 confer salariatului vechime 螽 munc.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.3.2. Coninutul contractului individual de munc

 

Contractul individual de munc trebuie s conin 螽 mod obligatoriu urm綟oarele elemente:

 

Clauzele contractului individual de munc nu pot conine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munc.

 

姷tre p綖i pot fi negociate 槐 cuprinse 螽 contractul individual de munc 槐 alte clauze specifice.

 

Sunt considerate clauze specifice, f綖 ca enumerarea s fie limitativ:

 

Clauza cu privire la formarea profesional

Modalitatea concret de formare profesional, drepturile 槐 obligaiile p綖ilor, durata form綖ii profesionale, precum 槐 orice alte aspecte legate de formarea profesional, inclusiv obligaiile contractuale ale salariatului 螽 raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesional, se stabilesc prin acordul p綖ilor 槐 fac obiectul unor acte adiionale la contractele individuale de munc.

 

Clauza de neconcuren 螿 oblig pe salariat ca dup 螽cetarea contractului de munc s nu presteze, 螽 interesul s綦 propriu sau al unui ter, o activitate care se afla 螽 concuren cu cea prestat la angajatorul s綦, 螽 schimbul unei indemnizaii de neconcurent lunare pe care angajatorul se obliga s o pl綟easc pe toat perioada de neconcuren.

 

Clauza de neconcurent 蹎i produce efectele numai dac 螽 cuprinsul contractului individual de munc sunt prev罳ute 螽 mod concret activit裻ile ce sunt interzise salariatului la data 螽cet綖ii contractului, cuantumul indemnizaiei de neconcurent lunare, perioada pentru care 蹎i produce efectele clauza de neconcurenta, terii 螽 favoarea c綖ora se interzice prestarea activit裻ii, precum 槐 aria geografic unde salariatul poate fi 螽 real competiie cu angajatorul.

 

Indemnizaia de neconcuren lunar datorat salariatului nu este de natur salarial, se negociaz 槐 este de cel puin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei 螽cet綖ii contractului individual de munc sau, 螽 cazul 螽 care durata contractului individual de munc a fost mai mic de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

 

Indemnizaia de neconcuren reprezint o cheltuial efectuat de angajator, este deductibil la calculul profitului impozabil 槐 se impoziteaz la persoana fizic beneficiar, potrivit legii.

 

Clauza de neconcuren 蹎i poate produce efectele pentru o perioad de maximum 2 ani de la data 螽cet綖ii contractului individual de munc.

 

姷 cazul nerespect綖ii, cu vinov裻ie, a clauzei de neconcuren salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizaiei 槐, dup caz, la daune-interese corespunz綟oare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

 

Prin clauza de mobilitate p綖ile 螽 contractul individual de munca stabilesc c, 螽 considerarea specificului muncii, executarea obligaiilor de serviciu de c綟re salariat nu se realizeaz 螽tr-un loc stabil de munc. 姷 acest caz salariatul beneficiaz de prestaii suplimentare 螽 bani sau 螽 natur.

 

Prin clauza de confidenialitate p綖ile convin ca, pe toat durata contractului individual de munc 槐 dup 螽cetarea acestuia, s nu transmit date sau informaii de care au luat cuno演in 螽 timpul execut綖ii contractului, 螽 condiiile stabilite 螽 regulamentele interne, 螽 contractele colective de munc sau 螽 contractele individuale de munc.

 

Nerespectarea acestei clauze de c綟re oricare dintre p綖i atrage obligarea celui 螽 culp la plata de daune-interese.

 

 

2.4 姷registrarea contractului individual de munc

 

姷cadrarea 螽 munc a unei persoane se realizeaz prin 螽cheierea unui contract individual de munc 螽tre persoana care presteaz munca 槐 persoana fizic sau juridic 螽 beneficiul c綖eia este prestat munca, denumita angajator. Contractele individuale de munc se 螽cheie 螽 forma scris. Obligaia de a 螽cheia contractul de munc 螽 form scris revine angajatorului.

 

Contractele individuale de munc 螽cheiate de persoanele fizice, societ裻ile comerciale cu capital privat, asociaiile cooperatiste, asociaiile familiale, asociaiile, fundaiile, organizaiile sindicale 槐 patronale 槐 orice alte organizaii care sunt constituite 槐 funcioneaz potrivit legislaiei romane, vor fi 螽registrate, 螽 termen de 20 de zile de la data 螽cheierii lor, la inspectoratele teritoriale de munc.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.5. Durata contractului individual de munc

 

Contractul individual de munc se 螽cheie pe durat nedeterminat, iar 螽 unele cazuri 槐 pe durat determinat.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.5.1. Contractul individual de munc pe durat nedeterminat

 

Contractul individual de munc pe durata nedeterminat constituie regula. Durata nedeterminat a contractului nu afecteaz interesele salariatului ci, dimpotriv, constituie o m綼ur de protecie pentru el, av滱d menirea de a asigura dreptul la stabilitate 螽 munc. De asemenea, nu afecteaz nici interesele angajatorului, asigur滱du-se astfel o mai bun planificare 槐 organizare a muncii, o modelare 槐 perfecionare a calific綖ii personalului.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.5.2. Contractul individual de munc pe durat determinat

 

Situaii 螽 care se poate 螽cheia

Contractul individual de munc poate fi 螽cheiat pentru o durat determinat numai 螽 urm綟oarele cazuri:

 

Form

Contractul individual de munc pe durat determinat se poate 螽cheia numai 螽 forma scris, cu precizarea expres a duratei pentru care se 螽cheie.

 

Durata maxim 槐 posibilitatea de prelungire

Contractul individual de munc pe durat determinat nu poate fi 螽cheiat pe o perioad mai mare de 24 luni.

 

姷 cazul 螽 care contractul individual de munc pe durat determinat este 螽cheiat pentru a 螽locui un salariat al c綖ui contract individual de munc este suspendat, durata contractului va expira la momentul 螽cet綖ii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munc al salariatului titular.

 

Contractul individual de munc pe durat determinat poate fi prelungit 槐 dup expirarea termenului iniial, cu acordul scris al p綖ilor, de cel mult dou ori consecutiv, dar 螽綦ntrul termenului de 24 luni.

 

姷tre acelea槐 p綖i se pot 螽cheia cel mult 3 contracte individuale de munc pe durat determinat succesive cu respectarea prevederilor susmenionate. Contractele individuale de munc pe durat determinat 螽cheiate 螽 termen de 3 luni de la 螽cetarea unui contract de munc pe durat determinat, anterior, sunt considerate contracte succesive.

 

La expirarea contractului individual de munc pe durat determinat, pe locul de munc respectiv va fi angajat un salariat cu contract individual de munc pe durata nedeterminat. Aceast dispoziie nu este aplicabil:

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.6. Perioada de prob

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.6.1. Pentru contractul pe durat nedeterminat

 

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la 螽cheierea contractului individual de munc se poate stabili o perioada de prob de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funciile de execuie 槐 de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funciile de conducere.

 

Verificarea aptitudinilor profesionale la 螽cadrarea persoanelor cu handicap se realizeaz exclusiv prin modalitatea perioadei de prob de maximum 30 de zile calendaristice.

 

姷 cazul muncitorilor necalificai, perioada de prob are caracter excepional 槐 nu poate dep蒪i 5 zile lucr綟oare.

 

Absolvenii instituiilor de 螽v裻緆滱t se 螽cadreaz, la debutul lor 螽 profesie, pe baza unei perioade de proba de cel mult 6 luni.

 

Pe durata sau la sf漷槐tul perioadei de prob, contractul individual de munc poate 螽ceta, printr-o notificare scris, la iniiativa oric綖eia dintre p綖i.

 

Pe durata perioadei de prob salariatul se bucura de toate drepturile 槐 are toate obligaiile prev罳ute 螽 legislaia muncii, 螽 contractul colectiv de munc aplicabil, 螽 regulamentul intern, precum 槐 螽 contractul individual de munc.

 

Pe durata execut綖ii unui contract individual de munc nu poate fi stabilit dec漮 o singura perioad de prob.

 

Prin excepie, salariatul poate fi supus la o nou perioad de prob 螽 situaia 螽 care acesta debuteaz la acela槐 angajator 螽tr-o noua funcie sau profesie ori urmeaz s presteze activitatea 螽tr-un loc de munc cu condiii grele, v綟緆綟oare sau periculoase.

 

Neinformarea salariatului anterior 螽cheierii sau modific綖ii contractului individual de munc cu privire la perioada de prob, duce la dec緂erea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate.

 

Perioada de prob constituie vechime 螽 munc.

 

Angajarea succesiv a mai mult de trei persoane pe perioade de prob pentru acela槐 post este interzis.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  2.6.2. Pentru contractul pe durat determinat

 

Salariatul 螽cadrat cu contract individual de munc pe durat determinat poate fi supus unei perioade de prob, care nu va dep蒪i: