CUPRINS:
Deschide meniu, folose演e ALT A 1. Inspecia Muncii
1.1. Atribuii, domeniul de activitate
1.2. Organizare
1.3. Cine 槐 cum se poate adresa Inspeciei Muncii
1.4. Categorii de aciuni de control
1.5. Aciunea de control
1.6. Sanciuni 槐 m綼uri
1.7. Consultan 槐 螽drumare
1.8. Evidena relaiilor de munc
1.9. 姷registrarea muncii
1.10. Avize, aprob綖i, inform綖i
Deschide meniu, folose演e ALT B 2. 姷cheierea contractului individual de munc
2.1. Obligaia angajatorului de a informa salariatul
2.2. Condiii prealabile 螽cheierii contractului individual de munc
2.3. Forma 槐 coninutul contractului individual de munc
2.4. 姷registrarea contractului individual de munc
2.5. Durata contractului individual de munc
2.6. Perioada de prob
Deschide meniu, folose演e ALT C 3. Durata timpului de munc
3.1. Durata normal a timpului de munc
3.2. Contractul individual de munc cu timp parial
3.3. Munca suplimentar
3.4. Munca de noapte
3.5. Evidena orelor de munc prestate
3.6. Repausuri
3.7. Concedii
Deschide meniu, folose演e ALT D 4. Salarizare
4.1. Definiie
4.2. Elementele componente ale salariului
4.3. Remuneraii care nu sunt considerate salarii
4.4. Salariul de baz minim brut pe ar garantat 螽 plat
4.5. Plata salariului, modalit裻i de plat
4.6. Reineri din salariu
4.7. Dovada pl裻ii salariului
4.8. Prioritatea pl裻ii salariului fa de celelalte creane ale angajatorului
4.9. Fondul de garantare a salariilor
4.10. Contribuii 槐 impozite aferente salariului
Deschide meniu, folose演e ALT E 5. Modificarea contractului individual de munc
5.1. Informarea salariatului
5.2. Modific綖i f綖 acordul salariatului
5.3. Modific綖i cu acordul salariatului
Deschide meniu, folose演e ALT F 6. Suspendarea contractului individual de munc
6.1. Suspendarea de drept
6.2. Suspendarea din iniiativa salariatului
6.3. Suspendarea din iniiativa angajatorului
6.4. Suspendarea prin acordul p綖ilor
6.5. Efectele suspend綖ii contractului individual de munc
Deschide meniu, folose演e ALT G 7. 姷cetarea contractului individual de munc
7.1. 姷cetarea contractului individual de munc prin acordul p綖ilor
7.2. 姷cetarea de drept a contractului individual de munc
7.3. Concedierea
7.4. Demisia
7.5. Situaii speciale de 螽cetare a contractului individual de munc
Deschide meniu, folose演e ALT H 8. Tipuri speciale de contracte
8.1. Munca prin agent de munc temporar
8.2. Munca la domiciliu
8.3. Contractul de ucenicie la locul de munc
8.4. Contractul de adaptare profesional (accesoriu)
8.5. Contractul de calificare profesional (accesoriu)
Deschide meniu, folose演e ALT I 9. R綼punderea juridic
9.1. Regulamentul intern
9.2. R綼punderea salariatului
9.3. R綼punderea angajatorului
Deschide meniu, folose演e ALT J 10. Documente 螽 care se evideniaz munca prestat
10.1. Carnetul de munc, adeverin de vechime
10.2. Registrul general de eviden a salariailor
Nu exista submeniu pentru capitolul 11. Angajarea str緅nilor 11. Angajarea str緅nilor
Deschide meniu, folose演e ALT L 12. Munca 螽 str緅n綟ate
12.1. Agenii de ocupare a forei de munc
12.2. Obligaiile agenilor de ocupare a forei de munc
12.3. Medierea
Deschide meniu, folose演e ALT M 13. Jurisdicia muncii (conflicte de munc)
13.1. Categorii de conflicte de munc
13.2. Competena material
13.3. Competena teritorial 槐 termene procedurale

7. 姷cetarea contractului individual de munc

- Legea 53 /2003 Codul muncii (Art.31,55-79,169,170)

 

Toate tipurile de contract individual de munc pot 螽ceta prin acordul p綖ilor, de drept sau din iniiativa uneia din p綖i. Regula este c situaiile de 螽cetare a contractului de munc sunt cele prev罳ute de lege, grupate 螽tr-un capitol special al Codului muncii. Sunt totu槐 槐 excepii de la aceast regul, aplicabile 螽 situaii speciale cum ar fi perioada de prob, anularea judec綟oreasc a deciziei de concediere sau transferul 螽treprinderii.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.1. 姷cetarea contractului individual de munc prin acordul p綖ilor

 

Contractul individual de munc poate 螽ceta, a榮 cum a fost 槐 螽cheiat, prin simplul acord al p綖ilor contractante. Angajatul 槐 angajatorul stabilesc 螽cetarea contractului la o dat convenit. Iniiativa poate aparine oric綖eia dintre p綖i, decizia devenind efectiv 螽 momentul 螽 care angajatul 槐 angajatorul stabilesc de comun acord data la care se va produce 螽cetarea contractului.

 

Documentul prin care este materializat acordul pentru 螽cetarea contractului, poate fi o decizie comun a angajatului 槐 angajatorului, o cerere a salariatului aprobat de angajator sau o propunere scris a patronului acceptat explicit de salariat. Oricare ar fi forma acestui act, el trebuie s conin exprimarea neechivoc a voinei ambelor p綖i pentru 螽cetarea contractului individual de munc la o dat precis.

 

Clik aici pentru Formular decizie 螽cetare contract individual de munc prin acordul p綖ilor

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.2. 姷cetarea de drept a contractului individual de munc

 

Contractul individual de munc poate 螽ceta f綖 intervenia direct a vreuneia din p綖ile contractante. Situaii de fapt, prevederi legale, incompatibilit裻i, natura contractului sau voina terilor duc la 螽cetarea contractului f綖 ca intervenia uneia din p綖ile contractante s poat schimba aceast situaie. Excepie face doar situaia 螽cet綖ii contractului 螽cheiat pe durat determinat, c滱d p綖ile pot conveni prelungirea contractului sau transformarea acestuia pe durat nedeterminat.

 

Clik aici pentru Formular notificare 螽cetare contract individual de munc de drept

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.2.1. Decesul salariatului sau a angajatorului persoan fizic

 

Dispariia fizic a uneia din p綖ile contractante duce la 螽cetarea contractului individual de munc. Certificatul de deces este documentul pe baza c綖uia contractul 螽ceteaz, la data menionat ca dat a decesului.

 

姷 cazul decesului angajatorului persoan fizic poate ap綖ea o situaie deosebit: salariatul 蹎i continu munca 槐 dup data decesului necunosc滱d acest fapt sau pur 槐 simplu deoarece activitatea nu poate fi oprit. 姷 aceast situaie apare o neconcordan 螽tre data 螽cet綖ii contractului 槐 data 螽cet綖ii activit裻ii. Codul muncii nu precizeaz ce se 螽t滵pl 螽 acest caz dar salariatul care 槐-a continuat activitatea dup data 螽cet綖ii de drept a contractului de munc, trebuie s beneficieze de toate drepturile prev罳ute de codul muncii, inclusiv vechime 螽 munc 槐 stagiu de cotizare pentru asigur綖i sociale.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.2.2. Hot綖漷ea judec綟oreasc irevocabil de declarare a morii sau de punere sub interdicie a salariatului ori a angajatorului persoan fizic

 

La data r緆滱erii irevocabile a hot綖漷ii judec綟ore演i se produce 螽cetarea de drept a contractului individual de munc. 姷 cazul punerii sub interdicie a angajatorului persoan fizic exist o condiie suplimentar: hot綖漷ea judec綟oreasc irevocabil trebuie s antreneze lichidarea afacerii. Punerea sub interdicie reprezint pierderea capacit裻ii de a desf蒪ura raporturi de munc.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.2.3. Dizolvarea angajatorului persoan juridic

 

La data la care persoana juridic 蹎i 螽ceteaz existena prin dizolvare, contractele individuale de munc ale angajailor 螽ceteaz de drept. 姷 situaia parcurgerii unei etape de reorganizare 槐 faliment anterior dizolv綖ii, este foarte probabil ca toi salariaii s fi fost concediai datorit 螽cet綖ii activit裻ii 槐 desfiin綖ii posturilor.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.2.4. Pensionarea

 

La data comunic綖ii deciziei de pensionare pentru limit de v漷st, pensionare anticipat, pensionare anticipat parial sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, contractul individual de munc al acestuia 螽ceteaz de drept. Pentru a evita situaiile conflictuale este de preferat ca decizia de pensionare s fie comunicat deopotriv angajatului 槐 angajatorului.

 

Salariatul pensionat pentru limit de v漷st sau pentru invaliditate de gradul III, 蹎i poate continua raporturile de munc 槐 dup comunicarea deciziei de pensionare, dar pentru acest lucru este necesar 螽cheierea unui nou contract individual de munc.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.2.5. Nulitatea absolut

- Legea 53 /2003 Codul muncii (Art.56)

 

La data constat綖ii prin acordul p綖ilor a nulit裻ii contractului individual de munc sau la data r緆滱erii definitive a hot綖漷ii judec綟ore演i prin care s-a pronunat nulitatea, contractul individual de munc 螽ceteaz de drept.

 

Nulitatea este dat de nerespectarea oric綖eia dintre condiiile legale necesare pentru 螽cheierea valabil a contractului individual de munc. Efectele nulit裻ii se produc pentru viitor, contractul 螽cet滱d de drept iar persoana care a prestat munca 螽 temeiul acelui contract individual de munc are dreptul la remunerarea acesteia, corespunz綟or modului 螽 care 槐-a 螽deplinit atribuiile de serviciu.

 

Nulitatea contractului nu se produce atunci c滱d una sau mai multe clauze sunt afectate de nulitate deoarece stabilesc drepturi sau obligaii pentru salariai, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de munc aplicabile. Acea clauz este 螽locuit de drept cu dispoziiile legale sau convenionale aplicabile, salariatul av滱d dreptul la desp緁ubiri.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.2.6. Reintegrarea persoanei concediate ilegal

 

Ca m綼ur de restabilire a situaiei anterioare concedierii, 螽 situaia 螽 care salariatul solicit acest lucru, instana de judecat poate dispune reintegrarea salariatului contestatar pe postul avut anterior. Av滱d 螽 vedere c dup concediere, cu excepia celei pentru desfiinarea postului, angajatorul trebuie s angajeze o alt persoan pentru continuarea activit裻ii se impunea g綼irea unei soluii legale pentru 螽cetarea contractului individual de munc al acestei persoane.

 

Astfel, la data r緆滱erii definitive a hot綖漷ii judec綟ore演i de reintegrare, contractul individual de munc al persoanei angajate pe acel post 螽ceteaz de drept. Lu滱d 螽 considerare situaia instabil a locului de munc a acestui salariat s-ar impune s fie informat de c綟re angajator, 螽aintea 螽cheierii contractului individual de munc, despre existena unei contestaii 螽 instan iniiat de persoana concediat care a ocupat anterior postul respectiv.

 

Oricum, 螽 scopul protej綖ii acestui salariat, angajatorul este obligat s-i ofere alte locuri de munc vacante din unitate, compatibile cu preg綟irea profesional 槐 capacitatea de munc stabilit de medicul de medicin a muncii, salariatul av滱d la dispoziie un termen de 3 zile lucr綟oare pentru a-槐 manifesta expres opiunea pentru locul de munc oferit. Dac angajatorul nu dispune de locuri de munc vacante, are obligaia de a solicita sprijinul ageniei judeene de ocupare a forei de munc, pentru g綼irea unui loc de munc pentru salariatul concediat.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.2.7. Pedeaps privativ de libertate

 

Starea de detenie face imposibil continuarea raporturilor de munc. La data r緆滱erii definitive a hot綖漷ii judec綟ore演i prin care se pronun condamnarea penal la executarea unei pedepse privative de libertate, contractul individual de munc 螽ceteaz de drept. Codul muncii nu stabile演e cine trebuie s se afle 螽 aceast situaie, dar prin analogie putem considera c este vorba deopotriv de salariat sau de angajatorul persoan fizic.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.2.8. Retragerea avizelor sau atest綖ilor

 

Pentru exercitarea unor profesii este obligatorie obinerea unor avize, atest綖i sau autorizaii. Lipsa acestora pune salariatul 螽tr-o situaie de lips a capacit裻ii juridice speciale pentru ocuparea acelui post.

 

La data retragerii de c綖e autorit裻ile sau organismele competente a avizelor autorizaiilor ori atest綖ilor necesare exercit綖ii profesiei, contractul individual de munc al salariatului vizat 螽ceteaz de drept.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.2.9. Interzicerea exercit綖ii unei profesii sau funcii

 

Instana de judecat poate aplica o pedeaps complementar, ca m綼ur de siguran, const滱d 螽 interzicerea exercit綖ii unei profesii sau funcii. Daca salariatul practic acea profesie sau ocup acea funcie, la data r緆滱erii definitive a hot綖漷ii judec綟ore演i contractul s綦 individual de munc 螽ceteaz de drept.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.2.10. Expirarea termenului

 

Codul muncii permite, 螽 anumite situaii limitativ stabilite de lege, 螽cheierea unor contracte individuale de munc pe durat determinat. La expirarea termenului pentru care au fost 螽cheiate, aceste contracte individuale de munc 螽ceteaz de drept.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.2.11. Retragerea acordului p綖inilor

 

Codul muncii permite angajarea tinerilor 螽tre 15 槐 16 ani doar cu acordul p綖inilor sau reprezentanilor legali, pentru activit裻i potrivite cu dezvoltarea fizic, aptitudinile 槐 cuno演inele sale, dac astfel nu 蟊 sunt periclitate s緋綟atea, dezvoltarea 槐 preg綟irea profesional. 姷 timpul derul綖ii raportului de munc, p綖inii sau reprezentanii legali ai minorului salariat pot retrage acordul dat la 螽cheierea contractului de munc. La aceast dat contractul individual de munc 螽ceteaz de drept.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.3. Concedierea

 

姷cetarea contractului individual de munc din iniiativa angajatorului este denumit concediere. Codul muncii 螸parte motivele care duc la concediere 螽 motive care in de persoana salariatului (abaterea disciplinar grav, arestarea preventiv, inaptitudinea medical, necorespunderea profesional, 螽deplinirea condiiilor de pensionare) 槐 motive care nu in de persoana salariatului (desfiinarea postului).

 

Clik aici pentru Formular decizie de concediere

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.3.1. Situaii sau motive pentru care concedierea salariailor nu poate fi dispus

 

Angajatorul nu poate dispune concedierea salariatului 螽 urm綟oarele situaii sau pentru urm綟oarele motive:

        discriminare prin utilizarea unor criterii bazate pe sex, orientare sexual, caracteristici genetice, v漷st, apartenen naional, ras, culoare, etnie, religie, opiune politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate familial, apartenen sau activitate sindical;

        motivat de participarea la grev a salariatului sau exercitarea celorlalte drepturi sindicale;

        pe durata incapacit裻ii temporare de munc, stabilit prin certificat medical conform legii;

        pe durata concediului pentru carantin;

        pe durata 螽 care femeia salariat este gravid, 螽 m綼ura 螽 care angajatorul a luat cuno演in de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

        pe durata concediului de maternitate;

        pe durata concediului pentru cre演erea copilului 螽 v漷st de p滱 la 2 ani sau, 螽 cazul copilului cu handicap, p滱 la 螸plinirea v褳stei de 3 ani;

        pe durata concediului pentru 螽grijirea copilului bolnav 螽 v漷st de p滱 la 7 ani sau, 螽 cazul copilului cu handicap, pentru afeciuni intercurente, p滱 la 螸plinirea v漷stei de 18 ani;

        pe durata 螽deplinirii serviciului militar;

        pe durata exercit綖ii unei funcii eligibile 螽tr-un organism sindical, cu excepia situaiei 螽 care concedierea este dispus pentru o abatere disciplinar grav sau pentru abateri disciplinare repetate, s綮漷槐te de c綟re acel salariat;

        pe durata exercit綖ii concediului de odihn.

 

姷 cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganiz綖ii judiciare sau a falimentului angajatorului interdicia de mai sus nu este aplicabil. Angajatorul 蹎i reduce sau 蹎i 螽ceteaz actvitatea, iar 螽 aceste condiii de insolvabilitate meninerea contractelor de munc nu mai are nici o motivaie. Salariaii care beneficiaz de indemnizaii de asigur綖i sociale vor fi preluai 螽 plat de casele teritoriale de pensii.

 

 

Concedierea pentru motive care in de persoana salariatului

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.3.2. Concedierea disciplinar

 

姷 cazul 螽 care salariatul a s綮漷槐t o abatere grav sau abateri repetate de la regulile de disciplin a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munc, contractul colectiv de munc aplicabil sau regulamentul intern, angajatorul poate aplica sanciunea disciplinar cea mai grav, desfacerea contractului individual de munc.

 

Anterior concedierii disciplinare angajatorul este obligat s efectueze cercetarea prealabil. 姷 acest scop va convoca 螽 scris salariatul cu precizarea orei, datei 槐 locului 螽trevederii. Cu aceast ocazie salariatul are dreptul s formuleze 槐 s susin toate ap綖綖ile 螽 favoarea sa 槐 s ofere persoanei 螸puternicite s realizeze cercetarea toate probele 槐 motivaiile pe care le consider necesare, av滱d dreptul s fie asistat de un reprezentant al sindicatului din care face parte.

 

Dac salariatul nu se prezint la cercetare, se prezint dar refuz s motiveze abaterile s綮漷槐te sau ap綖綖ile, probele 槐 justific綖ile prezentate nu sunt de natur s-l dezincrimineze, angajatorul poate recurge la desfacerea disciplinar a contractului individual de munc.

 

Decizia de concediere disciplinar va fi emis 螽 form scris 螽 termen de 30 de zile calendaristice de la data la care persoana care poate aplica sanciunea disciplinar a luat la cuno演in despre s綮漷槐rea abaterii f綖 a dep蒪i 6 luni de la producerea faptei. Decizia se comunic salariatului personal, cu semn綟ur de primire, ori 螽 caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandat la domiciliul acestuia, 螽 termen de 5 zile calendaristice de la emitere.

 

Decizia de concediere trebuie s cuprind 螽 mod obligatoriu descrierea faptei care constituie abatere disciplinar, precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munc aplicabil, care au fost 螽c緄cate, motivele pentru care au fost 螽l綟urate ap綖綖ile formulate de salariat 螽 timpul cercet綖ii disciplinare prealabile, sau motivele pentru care nu a fost efectuat cercetarea prealabil, temeiul de drept 螽 baza c綖uia sanciunea disciplinar se aplic (art. 264 alin. 1 lit. f din Codul muncii) 槐 temeiul de drept 螽 baza c綖uia se desface contractul individual de munc (art. 61 lit. a din Codul muncii), termenul 螽 care sanciunea poate fi contestat (30 zile calendaristice de la comunicare) 槐 instana competent (tribunalul din judeul 螽 care salariatul 蹎i are domiciliul).

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.3.3. Arestarea preventiv

 

姷 cazul 螽 care salariatul este arestat preventiv pentru o perioad mai mare de 30 de zile, 螽 condiiile Codului de procedur penal, angajatorul poate decide 螽cetarea contractului individual de munc. Situaia 螽 sine este cea care justific decizia angajatorului f綖 a conta dac se va stabili sau nu vinov裻ia salariatului.

 

Decizia de concediere trebuie luat 螽 termen de 30 de zile calendaristice de la data constat綖ii 螸plinirii celor 30 zile de detenie. Decizia va fi emis 螽 scris, va fi motivat 螽 fapt 槐 螽 drept, va cuprinde termenul 螽 care poate fi contestat 槐 instana de judecat la care se contest. Decizia produce efecte de la data comunic綖ii salariatului.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.3.4. Inaptitudinea medical

 

Organele competente de expertiz medical pot constata, pe parcursul derul綖ii raporturilor de munc, inaptitudinea fizic 槐/sau psihic a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa 蹎i 螽deplineasc atribuiile corespunz綟oare locului de munc ocupat. Aceast situaie nu trebuie confundat cu 螽cadrarea 螽tr-un grad de invaliditate, situaie care se 螽cadreaz 螽 cazurile de 螽cetare de drept a contractului individual de munc. 姷 acest caz, capacitatea de munc a salariatului este afectat doar 螽 raport cu atribuiile 槐 responsabilit裻ile specifice postului ocupat.

 

Salariatul trebuie preavizat cu privire la concediere cu 15 zile lucr綟oare 螽ainte. Suspendarea contractului individual de munc, cu excepia celei datorate absenelor nemotivate, suspend 槐 termenul de preaviz.

 

Angajatorul este obligat s ofere salariatului alte locuri de munc vacante din unitate, compatibile cu preg綟irea profesional 槐 capacitatea de munc stabilit de medicul de medicin a muncii, salariatul av滱d la dispoziie un termen de 3 zile lucr綟oare pentru a-槐 manifesta expres opiunea pentru locul de munc oferit. Dac angajatorul nu dispune de locuri de munc vacante, are obligaia de a solicita sprijinul ageniei judeene de ocupare a forei de munc, pentru g綼irea unui loc de munc pentru salariatul concediat.

 

Decizia de concediere trebuie luat 螽 termen de 30 de zile calendaristice de la data constat綖ii situaiei de inaptitudine medical. Decizia va fi emis 螽 scris, va fi motivat 螽 fapt 槐 螽 drept, va cuprinde durata preavizului, termenul 螽 care poate fi contestat 槐 instana de judecat la care se contest, precum 槐 lista locurilor de munc disponibile 槐 termenul de exprimare a opiunii. Decizia produce efecte de la data comunic綖ii salariatului.

 

Salariatul concediat va primi o compensaie, 螽 condiiile stabilite 螽 contractul colectiv de munc aplicabil sau 螽 contractul individual de munc.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.3.5. Necorespunderea profesional

 

Dac 螽 cursul derul綖ii raporturilor de munc, angajatorul constat c salariatul nu corespunde profesional postului pe care este 螽cadrat, poate decide desfacerea contractului individual de munc.

 

姷 aceast situaie, este obligatorie evaluarea prealabil a salariatului, conform procedurii stabilite prin contractul colectiv de munc 螽cheiat la nivel naional sau la nivel de ramur aplicabil, precum 槐 prin regulamentul intern (dup 05 iulie 2006, p滱 la stabilirea procedurii de evaluare 螽 contractele colective de munc).

 

P滱 la data stabilirii 螽 contractul colectiv de munc 螽cheiat la nivel naional sau la nivel de ramur aplicabil, sau cel mai t漷ziu p滱 la 05 iulie 2006, angajatorul este obligat s efectueze cercetarea prealabil. 姷 acest scop va convoca 螽 scris salariatul cu precizarea orei, datei 槐 locului 螽trevederii. Cu aceast ocazie salariatul are dreptul s formuleze 槐 s susin toate ap綖綖ile 螽 favoarea sa 槐 s ofere persoanei 螸puternicite s realizeze cercetarea toate probele 槐 motivaiile pe care le consider necesare, av滱d dreptul s fie asistat de un reprezentant al sindicatului din care face parte.

 

Dac salariatul nu se prezint la cercetare, se prezint dar refuz s motiveze necorespunderea profesional, sau ap綖綖ile, probele 槐 justific綖ile prezentate nu sunt de natur s schimbe aprecierile angajatorului, acesta poate recurge la desfacerea contractului individual de munc.

 

Salariatul trebuie preavizat cu privire la concediere cu 15 zile lucr綟oare 螽ainte. Suspendarea contractului individual de munc, cu excepia celei datorate absenelor nemotivate, suspend 槐 termenul de preaviz.

 

Angajatorul este obligat s ofere salariatului alte locuri de munc vacante din unitate, compatibile cu preg綟irea profesional 槐 capacitatea de munc stabilit de medicul de medicin a muncii, salariatul av滱d la dispoziie un termen de 3 zile lucr綟oare pentru a-槐 manifesta expres opiunea pentru locul de munc oferit. Dac angajatorul nu dispune de locuri de munc vacante, are obligaia de a solicita sprijinul ageniei judeene de ocupare a forei de munc, pentru g綼irea unui loc de munc pentru salariatul concediat.

 

Decizia de concediere trebuie luat 螽 termen de 30 de zile calendaristice de la data constat綖ii situaiei de necorespundere profesional. Decizia va fi emis 螽 scris, va fi motivat 螽 fapt 槐 螽 drept, va cuprinde durata preavizului, termenul 螽 care poate fi contestat 槐 instana de judecat la care se contest, precum 槐 lista locurilor de munc disponibile 槐 termenul de exprimare a opiunii. Decizia produce efecte de la data comunic綖ii salariatului.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.3.6. 姷deplinirea condiiilor de pensionare

 

Odat cu 螽deplinirea condiiilor de v漷st standard 槐 stagiul de cotizare, salariatul poate solicita pensionarea pentru limit de v漷st, situaie 螽 care, odat cu comunicarea deciziei de pensionare contractul individual de munc 螽ceteaz de drept. Dac salariatul nu solicit pensionarea, angajatorul poate decide desfacerea contractului individual de munc.

 

Decizia de concediere va fi emis 螽 scris, va fi motivat 螽 fapt 槐 螽 drept, va cuprinde termenul 螽 care poate fi contestat 槐 instana de judecat la care se contest. Decizia produce efecte de la data comunic綖ii salariatului.

 

 

Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.3.7. Concedierea pentru desfiinarea postului

 

Angajatorul poate decide concedierea salariatului 螽 situaia 螽 care locul de munc ocupat este desfiinat ca urmare a dificult裻ilor economice, a transform綖ilor tehnologice sau a reorganiz綖ii activit裻ii.

 

Salariaii aflai 螽 aceast situaie beneficiaz de m綼uri active de combatere a 榣majului 槐 pot beneficia de compensaii 螽 condiiile prev罳ute de lege 槐 de contractul colectiv de munc aplicabil.

 

Concedierea este colectiv atunci c滱d 螽tr-o perioad de 30 zile calendaristice, pentru motive care nu in de persoana salariatului, sunt concediai cel puin 10 salariai dac angajatorul are 螽tre 21 槐 99 salariai, cel puin 10% din salariai dac angajatorul are 螽tre 100 槐 299 salariai, sau cel puin 30 salariai dac angajatorul are cel puin 300 de salariai.

 

姷 cazul concedierii colective angajatorul are obligaia s iniieze consult綖i cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor 槐 s pun la dispoziia acestora toate informaiile relevante 螽 leg綟ur cu concedierea colectiv, 螽 vederea formul綖ii propunerilor din partea acestora.

 

Procedura concedierii colective

1. Angajatorul va 螽tocmi un proiect de concediere colectiv care va cuprinde:

        num綖ul total de salariai ai angajatorului 槐 repartizarea pe categorii a acestora;

        motivele care determin concedierea;

        num綖ul 槐 categoriile de salariai care vor fi afectai de concediere;

        criteriile avute 螽 vedere, potrivit legii 槐/sau contractelor colective de munc aplicabile, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere 螽tre salariaii care ocup posturi identice, de natura celor avute 螽 vedere pentru desfiinare;

        m綼urile avute 螽 vedere pentru limitarea num綖ului concedierilor;

        m綼urile ce vor fi luate pentru atenuarea consecinelor concedierii 槐 compensaiile ce urmeaz s fie acordate salariailor supu槐 concedierii, conform dispoziiilor legale 槐/sau contractului colectiv de munc aplicabil;

        data, perioada, datele sau perioadele 螽 care vor avea loc concedierile;

        termenul 螽綦ntrul c綖uia sindicatul sau, dup caz, reprezentanii salariailor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea num綖ului salariailor concediai.

 

2. Proiectul de concediere colectiv va fi comunicat sindicatului sau, dup caz, reprezentanilor salariailor, inspectoratului teritorial de munc 槐 ageniei teritoriale de ocupare a forei de munc, la aceea槐 dat.

 

3. 姷 termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea proiectului, sindicatul sau, dup caz, reprezentanii salariailor pot face propuneri 螽 vederea evit綖ii ori diminu綖ii num綖ului salariailor concediai.

 

4. 姷 termen de 5 zile calendaristice de la primirea propunerilor angajatorul are obligaia de a r綼punde 螽 scris 槐 motivat la acestea.

 

5. 姷 termen de cel puin 30 de zile calendaristice de la comunicarea proiectului de concediere colectiv, angajatorul emite deciziile de concediere. La solicitarea oric綖eia dintre p綖i inspectoratul teritorial de munc poate dispune am滱area momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, 螽 cazul 螽 care aspectele legate de concedierea colectiv nu pot fi soluionare 螽 30 de zile calendaristice.

 

Codul muncii nu prevede obligativitatea angajatorului de a oferi salariatului alte locuri de munc vacante din unitate, compatibile cu preg綟irea profesional 槐 capacitatea de munc stabilit de medicul de medicin a muncii, 螽 situaia concedierii pentru motive care nu in de persoana salariatului. Totu槐, instanele judec綟ore演i au apreciat c angajatorul are aceast obligaie, 螽 spiritul prevederilor legale pentru protecia salariailor.

 

Decizia va fi emis 螽 scris, va fi motivat 螽 fapt 槐 螽 drept, va cuprinde durata preavizului, termenul 螽 care poate fi contestat 槐 instana de judecat la care se contest, criteriile de stabilire a ordinii de prioritate 螽tre salariaii care ocup posturi identice, de natura celor avute 螽 vedere pentru concedierea colectiv precum 槐 lista locurilor de munc disponibile 槐 termenul de exprimare a opiunii. Decizia produce efecte de la data comunic綖ii salariatului.

 

Dac 螽 termen de 9 luni angajatorul reia activit裻ile a c綖or 螽cetare a condus la concedieri colective, acesta are obligaia de a transmite salariailor care au fost concediai o comunicare scris 螽 acest sens 槐 de a-i angaja pe acelea槐 locuri de munc, f綖 examen sau concurs ori perioad de prob. 姷 cazul 螽 care 螽 cel mult 10 zile lucr綟oare, salariaii notificai nu 蹎i manifest expres consim緆滱tul, sau refuz locul de munc oferit, angajatorul poate face noi angaj綖i pe locurile de munc r緆ase vacante.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.3.8. Anularea concedierii

 

Instana de judecat va dispune anularea concedierii dac se constat c a fost f綷ut 螽 mod netemeinic sau nelegal. Totodat va obliga angajatorul la plata unei desp緁ubiri egale cu salariile indexate, majorate 槐 reactualizate 槐 cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, iar la cererea acestuia va dispune reintegrarea pe postul avut anterior.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.4. Demisia

 

Salariatul poate decide unilateral 螽cetarea contractului individual de munc, prin demisie, f綖 a fi obligat s motiveze gestul s綦.

 

Demisia presupune o notificare scris de salariat care se comunic angajatorului cu 15 zile calendaristice 螽ainte de 螽cetarea activit裻ii pentru salariaii cu funcii de execuie 槐 cu 30 de zile calendaristice 螽ainte pentru salariaii cu funcii de conducere (dac 螽 contractul individual de munc sau 螽 contractul colectiv de munc nu se prev緂 termene mai scurte). Forma scris a demisiei 槐 efectuarea preavizului sunt condiii eseniale pentru validitatea acestei proceduri.

 

Clik aici pentru Formular demisie

 

Suspendarea contractului individual de munc are ca efect 槐 suspendarea termenului de preaviz, salariatul urm滱d sa-槐 continue preavizul dup 螽cetarea suspend綖ii.

 

Av滱d 螽 vedere c preavizul este acordat 螽 favoarea angajatorului, acesta poate renuna total sau parial la el, contractul individual de munc 螽cet滱d mai devreme.

 

姷 situaia 螽 care angajatorul nu 蹎i 螽depline演e obligaiile asumate la 螽cheierea contractului individual de munc, salariatul poate demisiona f綖 a mai fi obligat s respecte termenul de preaviz.

 

Contractul individual de munc 螽ceteaz la data expir綖ii preavizului, sau la data la care angajatorul a renunat la acesta.

 

Clik aici pentru Formular notificare demisie

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.5. Situaii speciale de 螽cetare a contractului individual de munc

 

Codul muncii a consacrat un capitol special 螽cet綖ii contractului 螽 cadrul titlului referitor la contractul individual de munc. Totu槐, de槐 modalit裻ile de 螽cetare a contractului individual de munc s-au dorit a fi grupate 螽 acela槐 capitol 槐 prezentate clar 槐 explicit, exist situaii de 螽cetare care decurg logic din cuprinsul altor articole, dar nu sunt prev罳ute expres 螽 capitolul special creat.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.5.1. 姷cetarea contractului individual de munc 螽 perioada de prob

 

Pentru flexibilizarea relaiilor de munc 槐 pentru a marca caracterul instabil al raportului de munc 螽 timpul perioadei de prob, a fost introdus posibilitatea 螽cet綖ii contractului individual de munc printr-o simpl notificare scris, la iniiativa oric綖eia din p綖i. Astfel este exclus orice procedur, termen sau obligativitatea motivaiei din partea angajatorului, cu excepia unei notific綖i scrise adresate celeilalte p綖i. Salariatul este scutit de obligativitatea acord綖ii unui preaviz, simpla notificare scris fiind suficient.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.5.2. Anularea deciziei de concediere, f綖 reintegrare

 

姷 urma unei aciuni 螽 instan promovat de salariat, instana de judecat hot綖蒪te anularea deciziei de concediere emis de angajator, f綖 螽s a pronuna repunerea p綖ilor 螽 situaia anterioar, respectiv reintegrarea salariatului pe postul avut anterior. Se na演e 螽trebarea, care este modalitatea prin care a 螽cetat contractul individual de munc, din moment ce decizia de 螽cetare la iniiativa angajatorului a fost anulat de instan, f綖 reluarea raporturilor de munc.

 

Teoretic am putea vorbi de un acord al p綖ilor, av滱d 螽 vedere c angajatorul 槐-a manifestat voina de a 螽ceta contractul de munc (prin emiterea deciziei de concediere), iar salariatul a consimit la 螽cetarea raporturilor de munc prin nesolicitarea reintegr綖ii. Practic nu putem asocia aceast situaie cu 螽cetarea contractului individual de munc prin acordul ambelor p綖i, deoarece nu este vorba de un acord exprimat clar 槐 concomitent de angajat 槐 angajator.

 

 

Mergi la inceputul paginii, foloseste ALT U  7.5.3. Transferul 螽treprinderii

 

姷 cazul 螽 care 螽treprinderea, unitatea, sau p綖i ale acesteia sunt transferate c綟re un alt angajator, cesionarul va prelua de la angajatorul cedent, drepturile 槐 obligaiile 螽 raport cu salariaii, decurg滱d din contractele individuale de munc.

 

Putem vorbi 螽 aceast situaie de un transfer colectiv al salariailor, care vor deveni salariaii angajatorului care preia mijloacele de producie. Fa de angajatorul cedent, raporturile de munc 螽ceteaz ireversibil, locurile de munc ocupate de salariaii implicai nemaifiind 螽 proprietatea 槐 sub autoritatea acestuia.

 

Textul de lege nu prevede ce se 螽t滵pl cu salariaii care nu accept continuarea raporturilor de munc cu noul angajator, iar procedura demisiei, datorit consecinelor pe care le are (obligativitatea preavizului 槐 lipsa beneficiului ajutorului de 榣maj), nu poate fi acceptat 螽 aceast situaie. Mutaia care genereaz decizia salariatului se produce independent de voina sa, iar alternativa concedierii pentru desfiinarea postului ca urmare a reorganiz綖ii unit裻ii (care ar oferi beneficiul m綼urilor active de combatere a 榣majului 槐 a unor compensaii), nu este aplicabil fiind interzis expres de lege.

 

Cei doi angajatori au obligaia ca anterior transferului s consulte 槐 s informeze sindicatul sau reprezentanii salariailor, cu privire la implicaiile juridice, economice 槐 sociale asupra salariailor, decurg滱d din transferul propriet裻ii.