SECTIUNEA LEGISLATIE:
Toate documentele sunt in format PDF (Portable Document Format).
Pentru a putea deschide fisiere PDF aveti nevoie de un program specializat.
Cititoarele PDF pot fi atat in versiune comerciala cat si "sofware liber".
Pentru informatii legate de formatul PDF puteti accesa pagina http://pdfreaders.org
2008:
- Hotărâre de guvern nr. 1051/2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
2007:
- Hotărâre de guvern nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României
- Hotărâre de guvern nr. 1051/2007 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
- O.U.G. nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
2006:
- Ordinul M.M.S.S.F. nr. 100 / 2006 pentru aprobarea modelului declarației fiscale privind stabilirea comisionului datorat pentru completarea carnetelor de muncă
- Ordinul M.M.S.S.F. nr. 99 / 2006 pentru aprobarea modelului declarației-inventar privind comisionul datorat pentru completarea carnetelor de muncă
- Hotărâre de guvern nr. 234 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005
- Hotărâre de guvern nr. 161 / 2006 privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților
- Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
- Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
- Hotarâre de guvern nr. 161/2006 privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților
- Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007 – 2010 nr. 2895/2006
2005:
- Legea nr. 403 / 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999
- Legea nr. 279 / 2005 privind ucenicia la locul de muncă
- Hotărâre de guvern nr. 1766 / 2005 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
2004:
- Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ
- Hotărâre de guvern nr. 2346 / 2004 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
2003:
- Legea nr. 53 / 2003 Codul muncii
- Ordinul M.M.S.S.F. nr. 64 / 2003 privind aprobarea modelului cadru al contractului individual de muncă
- Ordonanta de urgenta nr. 96 / 2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
- Legea nr. 252 / 2003 privind registrul unic de control
2002:
- Hotărâre de guvern nr. 123 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea nr. 544/2001
- Legea nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale
- Ordonanta nr. 27 / 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
- Legea nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
2001:
- Hotărâre de guvern nr. 384 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000
- Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- Ordonanta nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor
2000:
- Legea nr. 156 / 2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
- Legea nr. 19 / 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
1999:
- Ordinul M.M.S.S.F. nr. 747 / 1999 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor individuale de muncă și modul de ținere a evidenței muncii prestate de salariații angajatorilor prevăzuți la art. 8 din Legea nr. 130/1999
- Hotărâre de guvern nr. 767 / 1999 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii
- Legea nr. 108 / 1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
- Legea nr. 210 / 1999 privind concediul paternal
- Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcționarului public
- Legea nr. 130 / 1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
1998:
- Legea nr. 142 / 1998 privind acordarea tichetelor de masă
1976:
- Ordinul M.M.S.S.F. nr. 136 / 1976 pentru aprobarea metodologiei de întocmire, completare, păstrare și evidență a carnetului de muncă
- Decret nr. 92 / 1976 privind carnetul de muncă