Conducerea Inspecției Muncii

 

                                                      

Numele şi prenumele Funcţia Telefon

Mihail Adrian OPRESCU

Inspector General de Stat
exercitare temporară

021/302.70.31
Fax:021/252.00.97

Mihai Nicolae UCĂ

Inspector General de Stat Adjunct
în domeniul Securității și Sănătații în Muncă

021/302.70.31
Fax:021/252.00.97

Mihail Adrian OPRESCU

Inspector General de Stat Adjunct
în domeniul Relațiilor de Muncă

021/302.70.31
Fax:021/252.00.97