Conducerea Inspecției Muncii

 

                                                      

Numele şi prenumele Funcţia Telefon

Dantes - Nicolae BRATU

Inspector General de Stat
 

021/302.70.31
Fax:021/252.00.97

Mihai - Nicolae UCĂ

 

Ionuț Bogdan BARBU

Inspector General de Stat Adjunct
în domeniul Securității și Sănătații în Muncă
- temporar vacant -

Inspector General de Stat Adjunct
în domeniul Securității și Sănătații în Muncă
- exercitare temporară -

021/302.70.33
Fax:021/252.00.97

021/302.70.36
Fax:021/302.70.90

Mihail - Adrian OPRESCU
- detașat A.N.E.S. -


Mihai - Nicolae UCĂ
 

Inspector General de Stat Adjunct
în domeniul Relațiilor de Muncă
- temporar vacant-

Inspector General de Stat Adjunct
în domeniul Relațiilor de Muncă
- exercitare temporară -

021/302.70.33
Fax:021/252.00.97