Conducerea Inspecției Muncii

 

                                                      

Numele şi prenumele Funcţia Telefon

delegate atribuții pentru funcția de Inspector General de Stat
dl. Mihai - Nicolae UCĂ, Inspector General de Stat Adjunct

Inspector General de Stat
- temporar vacant -

021/302.70.33
Fax:021/252.00.97

Mihai - Nicolae UCĂ

 

 

Inspector General de Stat Adjunct
în domeniul Securității și Sănătații în Muncă

 

 

021/302.70.33
Fax:021/252.00.97

 

Mihail - Adrian OPRESCU
- detașat A.N.E.S. -

 

Larisa Otilia PAPP

-exercitare temporară-

 

Inspector General de Stat Adjunct
în domeniul Relațiilor de Muncă
- temporar vacant-

 

021/302.70.33
Fax:021/252.00.97