Conducerea Inspecției Muncii

 

                                                      

Numele şi prenumele Funcţia Telefon

Mihai Nicolae UCĂ

Inspector General de Stat
- temporar ocupat - exercitare temporară

021/302.70.31
Fax:021/252.00.97

 

Inspector General de Stat Adjunct
în domeniul Securității și Sănătații în Muncă
- temporar vacant - 

021/302.70.31
Fax:021/252.00.97

Larisa Otilia PAPP

Inspector General de Stat Adjunct
în domeniul Relațiilor de Muncă - exercitare temporară

021/302.70.31
Fax:021/252.00.97