Legislaţie

***Lista actualizata la data de 11.08.2017.***

Pentru vizualizarea actelor legislative accesati site-ul legislatie.just.ro

 1. Ordonanta de urgenta nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii
 2. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 2/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii;
 4. Legea nr. 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Lege nr. 97/2015
 5. Legea nr. 252/2003 privind Registrul Unic de Control;
 6. Legea nr. 62/2011 a dialogului social;
 7. Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;
 8. Ordinul nr. 831/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilier;
 9. Ordinul nr. 1930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri; (abrogat)
 10. Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale;
 11. Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate;
 12. Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor în cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora;
 13. H.G nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor (cu modificările și completările ulterioare);
 14. H.G nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata;
 15. H.G nr. 1256/2011 privind conditiile de functionare ,precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara;
 16. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati (republicata și modificată);
 17. Legea nr. 178/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 18. H.G nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detasarea salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul României;
 19. H.G nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate,cu modificarile si completarile ulterioare
 20. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 (modificata) privind protectia maternitatii la locul de munca;
 21. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;
 22. Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor;
 23. Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate,întreprinderile individuale si întreprinderile familiale;
 24. Ordinul nr. 1323/2009 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor în domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii; (abrogat)
 25. Ordinul 1681/2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecției Muncii (abrogat)
 26. ORDIN nr. 826 din 28 mai 2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Munci
 27. Ordinul nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte  la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei,precum si Procedura privind transmiterea registrului în format electronic;
 28. Ordinul nr. 2822/2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii,familiei si protectiei sociale nr.1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la Inspectoratul Teritorial de Munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor în format electronic.
 29. Ordonanta nr .2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
 30. Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului – cadru al contractului individual de munca cu modificarile si completarile aduse de Ordinul nr.76/2003 si Ordinul nr.1616/2011;
 31. Ordonanta de urgenta nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr.130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca;
 32. Ordonanta de urgenta nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate;
 33. O.U.G nr. 56/2007 privind încadrarea în munca si detasarea strainilor pe teritoriul României modificata si completata precum si a O.U.G nr. 102/2005 actualizata privind libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor statelor membre ale UE si spatiului economic european;
 34. Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice