Servicii externe de prevenire și protecție. Documentații SSM avizate.

Conținut dosar în vederea abilitării pentru activitățile de prevenire și protecție [descarcă]

Continut dosar în vederea avizării documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul SSM [descarcă]


Raport de activitate semestrial model [descarcă]


Lista serviciilor externe de prevenire și protecție abilitate conform HG nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010 (ADM-R04) [descarcă]

Lista serviciilor externe de prevenire și protecție abilitate cărora li s-a retras certificatul de abilitare, conform HG nr.1425/2006 cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010 (ADM-R05) [descarcă]

Lista persoanelor fizice și juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European care prestează servicii externe de protecție și prevenire, în regimul permanent, în România [descarcă]

Lista persoanelor fizice și juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European care prestează servicii externe de protecție și prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România [descarcă]

Lista solicitanților care au obținut avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă [descarcă]

Lista serviciilor externe de prevenire și protecție abilitate care și-au suspendat activitatea (ADM-R13) [descarcă]

 

Anunț ședința Comisie abilitare servicii externe

afișare 19.02.2024 - Anunț ședință Comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă  [descărcare]