Organigrama I.T.M. Galaţi

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 1956/2022 pentru aprobarea structurii organizatorice pentru aparatul propriu al Inspecţiei Muncii, a Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti şi a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă