Program audienţe în I.T.M. Galaţi

Programul de audienţe al Inspecţiei Muncii

 

 

Nr. crt.

Funcţia

Săptămâna din lună

Ziua/ora

 

1

 

  Inspector general de stat

 

 

a IV-a

 

Marţi

8 – 10

 

2

 

  Inspector general de stat adjunct pe relaţii de muncă

 

a II-a

 

Joi

12 - 14

 

 

3

 

 

  Inspector general de stat adjunct pe securitate şi sănătate în muncă

 

 a III-a

 

Miercuri

11  – 13

 

4

 

  Director direcţia corp control al  calităţii inspecţiei

 

I

 

Marţi

12 – 14

 

5

 

  Director direcţia control relaţii de muncă

 

I

 

Joi

12-14

6

  Director direcţia control securitate  şi sănătate în muncă

 

a II-a

 

Miercuri

14-16

 

 

     ► Model fişă de înscriere în audienţă