Adresa

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi își desfășoară activitatea în :

GALATI

str. Regiment 11 Siret nr. 46-A

Telefon, fax: 0236 / 465 075, 411 357,460 629,413 199