Servicii externe

Comisiile de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentelor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă

 

Lista servicii externe de prevenire si protectie abilitate conform HG nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinulnr. 455 din 14 iunie 2010

 

 

 

Lista serviciilor externe de prevenire si protectie cărora li s-a retras certificatul de abilitare, conform HG nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinulnr. 455 din 14 iunie 2010

Lista solicitantilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.pdf

Lista persoane fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al UE ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, in regim temporar sau ocazional, in Romania.pdf

Lista persoane fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al UE ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, in regim permanent, in Romaniat.pdf

Anunt privind data intrunirii Comisiei de abilitare si avizare.pdf