Informatii economice

Asigurarea transparenţei veniturilor salariale

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale &ecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente:

> salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;

> tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru &ecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;

> valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să &e acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;

> valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să &e acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;

> orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;

> orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora."

Verificarea respectării acestei obligaţii intră în competenţa Inspecţiei Muncii.

Nerespectarea prevederilor legale menţionate anterior atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 10.000 lei.