Amenzi aplicate

In vederea respectarii reglementarilor cuprinse in HG 583/2016, privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020, respectiv obiectivul specific nr. 5.3, actiunea principala nr. 7, se afiseaza trimestrial amenzile aplicate de ITM Salaj.

Publicarea informatiilor se face cu respectarea art. 12 alin.1) lit. c) din Legea nr. 544/2001, cu modificarile ulterioare, privind liberul acces la informatiile de interes public, care stabileste ca "se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor la informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate individuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii"

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a amenzii se poate face plangere conform art. 31 & art. 32 din Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,  cu modificarile si completarile ulterioare.

Amenzi

Documents
There are no documents or media files in this folder.
Name Size
There are no documents or media files in this folder.
There are no documents or media files in this folder.