Organizarea ITM Salaj


Regulamentul de organizare si functionare al ITM Salaj.


Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1671/2017 pentru aprobarea structurii organizatorice pentru aparatul propriu al Inspecţiei Muncii, a Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti şi a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă.