Raport de activitate în domeniul relațiilor de muncă
  • Cod etic/deontologic/de conduită; Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor...
  • Concursuri publicate în cursul anului 2022 29.07.2022 - Concurs/examen pentru promovarea funcţionarilor publici de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut - 2...