Organigrama Inspecției Muncii


Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1112/2021 pentru aprobarea structurii organizatorice pentru aparatul propriu al Inspecţiei Muncii, a Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti şi a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă