Organigrama Inspecției Muncii


Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1671/2017 pentru aprobarea structurii organizatorice pentru aparatul propriu al Inspecţiei Muncii, a Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti şi a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă