Program audiențe în Inspecția Muncii

Programul de audienţe al Inspecţiei Muncii

 

Nr. crt.

Funcţia

Ziua/ora

1

  Inspector general de stat

Luni - vineri

10 – 12

2

  Inspector general de stat adjunct în domeniul relaţiilor de muncă

Luni - vineri

10 - 12

3

  Inspector general de stat adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă

Luni - vineri

10 - 12

4

  Director, Direcţia Corp Control al Calităţii Inspecţiei

Luni - vineri

10 - 12

5

  Director,  Direcţia Control Relaţii de Muncă

Luni - vineri

10 - 12

6

  Director, Direcţia Control Securitate şi Sănătate în Muncă

Luni - vineri

10 - 12

 

 

     ► Model fişă de înscriere în audienţă