Proiecte
Înapoi

ANUNȚ privind achiziționarea de servicii pentru dezvoltarea și implementarea sistemului REGES-ONLINE.

INPECȚIA MUNCII, cu sediul în București, strada Matei Voievod nr. 14, sector 2, număr de telefon +4 021 302 70 86; +4 021 302 70 51; +4 021 302 70 31, cod unic de înregistrare/ cod de identificare fiscal 12335018, în calitate de autoritate contractantă, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului  nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modifiările și completările ulterioare, intenționează să efectueze achiziționarea de servicii pentru dezvoltarea și implementarea sistemului REGES-ONLINE, inclusiv furnizarea de infrastructură hardware și software în cadrul ”REFORMEI EVIDENȚEI ȘI MONITORIZĂRII RELAȚIILOR DE MUNCĂ, finanțat prin Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 7. Transformarea digitală, investiția 6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale”, pe care prestatorul se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu documentația regăsită pe platforma electronica privind achizițiile publice SEAP.

Număr anunț pe platforma SEAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice: CN1061510
https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/c-notice/v2/view/100172693