Proiecte
Back

Proiectul Puternici Împreună - Stronger Together

OBIECTIVE

Proiectul şi-a propus promovarea unor condiții de muncă decente pentru lucrători, a unei competiții loiale pentru companii și a unor sisteme de asistență socială sustenabile prin efectuarea de controale comune sau coordonate, schimb de bune practici și activități de informare în strânsă cooperare între Inspecția Muncii din România și Autoritatea responsabilă cu Inspecția Muncii din Regatul Norvegiei.
Acest obiectiv va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:
- îmbunătățirea cunoașterii de către lucrătorii și angajatorii români, a regulilor și regulamentelor privind munca în Regatul Norvegiei și întărirea capacității lucrătorilor de a folosi aceste cunoștințe pentru a  beneficia de condiții de muncă legale.
- îmbunătățirea cunoașterii, de către cele două părți, a modalităților efective de combatere a muncii nedeclarate și ilegale, pentru asigurarea unei  competiții loiale pe piața muncii și a unor condiții sigure de muncă pentru lucrători, prin schimb de bune practici și de informații relevante.
- promovarea avantajelor cooperării tripartite în lupta împotriva muncii nedeclarate, prin cooperarea  autorităților și a partenerilor sociali din cele două state.
- îmbunătățirea cunoașterii de către inspectorii de muncă a legislației, a practicilor naționale și a culturii organizaționale din cele două state și stabilirea unor contacte directe între omologi, pentru a facilita cooperarea viitoare cu privire la cazuri practice în care sunt implicate companii sau lucrători din aceste state.
- îmbunătățirea eficienței controalelor prin acordarea de asistență reciprocă, în cazuri punctuale.

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

1. Campanie comună de informare –  pentru sporirea cunoștințelor  angajatorilor și angajaților români (precum și ale altor țări partenere) cu privire la normele și reglementările privind munca în Norvegia și să permită angajaților să își utilizeze cunoștințele în căutarea unor locuri de muncă decente.

2. Seminarii anuale – pentru sporirea cunoștințelor  de ambele părţi referitoare la modalităţile eficiente de combatere a muncii nedeclarate şi ilegale, pentru stabilirea competiţiei loiale pe piaţa muncii şi asigurarea de condiţii de muncă sigure pentru lucrători prin schimbul de bune practici și de informații relevante.


3. Seminarii tripartite – pentru promovarea avantajelor cooperării tripartite în combaterea muncii nedeclarate  în cooperare atât cu autoritățile, cât și cu partenerii sociali din ambele țări


4. Schimb de personal– Inspectori din România din cadrul instituţiei vizitează colegii în Regatul Norvegiei, și invers, pentru a experimenta practica, cultura şi reglementările legale.
De asemenea, pentru sporirea eficienţei controalelor ajutându-se reciproc în cazuri practice, după caz.  Scopul este acela de a îmbunătăţi cooperarea dintre Inspectia Muncii din România şi din Regatul Norvegiei.