Proiecte
Înapoi

Proiectul TRANSPO, Detasarea lucratorilor în sectorul TRANSPOrturi rutiere (Road TRANSport sector and POsting of workers) - VS/2010/0624

 
Proiectul TRANSPO, Detasarea lucratorilor în sectorul TRANSPOrturi rutiere (Road TRANSport sector and POsting of workers) - VS/2010/0624 a fost derulat de Fundatia Institutul „Guglielmo Tagliacarne“ din Italia în parteneriat cu: Directia Generala pentru Piata Muncii si Directia Generala pentru Activitatea de Inspectie (Ministerul Muncii si al Politicilor Sociale) din Italia, Directia Generala de Munca (Ministerul Muncii, Solidaritatii si al Serviciului Public) din Franta si cu Inspectia Muncii din România, în perioada decembrie 2010 – noiembrie 2011. 
 
Proiectul finantat prin programul PROGRESS a fost administrat de Comisia Europeana - Directia Generala Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse. În derularea activitatilor din acest proiect, Inspectia Muncii a participat cu 8 experti, de la nivel central si din inspectoratele teritoriale de munca.
 
OBIECTIVE
 
Obiectivul strategic al proiectului TRANSPO a fost acela de a sprijini punerea în aplicare a Directivei 96/71/CE privind detasarea salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale în sectorul transporturi rutiere. Derulat concomitent în cele 3 tari, proiectul TRANSPO a urmarit atingerea urmatoarelor obiective specifice:
 
- schimbul de experienta si întarirea cooperarii între inspectoratele de munca, precum si colaborarea cu alte organisme de inspectie a muncii;
 
- definirea liniilor directoare de actiune pentru inspectiile privind detasarea lucratorilor în sectorul transporturi rutiere;
 
- identificarea problemelor emergente si a aspectelor critice legate de controlul aplicarii legislatiei privind detasarea lucratorilor în sectorul transporturi rutiere;
 
- dezbaterea si diseminarea rezultatelor proiectului, cu implicarea partenerilor sociali.
 
 
ACTIVITATI PRINCIPALE
 
În cadrul acestui parteneriat, Inspectia Muncii a sustinut desfasurarea urmatoarelor activitati:
 
- Colectarea informatiilor preliminare: dupa identificarea cadrului legislativ national s-a organizat o reuniune la sediul Inspectiei Muncii cu reprezentanti ai autoritatilor de control, ai sindicatelor si patronatelor pentru a colecta informatii despre aspectele juridice si administrative relevante care apar în aplicarea Directivei 96/71/CE, în sectorul transporturi rutiere. 
 
- Seminarii privind aplicarea Directivei 96/71/CE în sectorul transporturi rutiere: Inspectia Muncii, ITM Bucuresti, ITM Iasi si ITM Cluj au organizat 4 sesiuni de formare pe teme legislative si administrative la care au participat peste 100 de persoane (inspectori de munca, inspectori de trafic de la Autoritatea Rutiera Româna, reprezentanti ai Politiei Rutiere si parteneri sociali).
 
- Grupuri pilot locale de inspectie (GPLI) privind detasarea lucratorilor în sectorul transporturi rutiere: au fost create 3 GPLI la Bucuresti, Iasi si Cluj, care în cadrul celor 9 reuniuni organizate au facilitat schimbul de experienta între reprezentantii institutiilor de control privind aplicarea Directivei 96/71/CE în sectorul transporturi rutiere. De asemenea, GPLI au elaborat ghidul Activitatea de inspectie în domeniul detasarii transnationale a lucratorilor din transporturi rutiere: ghid pentru autoritatile de control ca instrument de sprijin al controlului în domeniu
 
- Atelier de lucru transnational: eveniment desfasurat la Roma, în cadrul caruia partenerii italieni, francezi si români au analizat rezultatele activitatii GPLI, cazurile practice din cele 3 state si modul de cooperare nationala si transnationala pentru a sprijini si îmbunatati activitatea inspectorilor de munca si au validat structura ghidului.
 
- Conferinta finala a proiectului: eveniment desfasurat la Bruxelles, la care au participat toti partenerii implicati în proiect, alaturi de reprezentanti ai Comisiei Europene si ai partenerilor sociali. La închiderea proiectului au fost prezentate si diseminate rezultatele obtinute, partenerii fiind solicitati sa asigure sustenabilitatea acestora, într-un proces de valorificare si cooperare transnationala.