Recrutarea lucrătorilor străini din India

”Pentru recrutarea în vederea angajării lucrătorilor străini indieni, la nivelul guvernului Indian a fost creat portalul https://emigrate.gov.in/ .
Înregistrarea pe acest portal rămâne valabilă timp de 5 ani și conferă angajatorilor români posibilitatea de a recruta pentru angajare lucrători străini proveniți din India. După obținerea unui user și a unei parole, angajatorul  român va putea recruta lucrători indieni fie prin intermediul agențiilor de recrutare indiene prezente pe portal, fie în mod direct după înregistrarea companiei sale pe portalul menționat.”

ATENȚIONARE
Cetăţenii străini non UE, pot desfășura activități lucrative pe teritoriul României în condițiile impuse de Ordonanța 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și cu respectarea prevederilor Codului muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare.
Angajatorii români au obligația ca înaintea primirii la muncă a cetățenilor străini non UE să obțină aviz de angajare, eliberat de structurile Inspectoratului General pentru Imigrări și să întocmească contract individual de muncă cu respectarea Codului muncii și a prevederilor H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.