Plan Naţional de Acţiune 2007 - 2012

Descarca Planul Naţional de Acţiune pentru perioada 2007-2012 in format pdf

Planul Naţional de Acţiune al Inspecţia Muncii pentru următorii 5 ani promovează realizarea efectivă a evaluării riscurilor în întreprinderile mici şi mijlocii în scopul protejării vieţii, sănătăţii şi bunăstării tuturor lucrătorilor.

Acesta îşi propune să extindă la nivel naţional experienţa celor şase întreprinderi mici şi mijlocii care, pe parcursul derulării proiectului, în urma evaluării riscurilor, au implementat cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă, devenind astlef "centre model de bune practici" în sectoarele: construcţii, agricultură, industria mobilei, industria textilă-pielărie, industria chimică şi transport-distribuţie.

Evaluarea riscurilor contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în concordanţă cu situaţia tehnologică, socială şi economică a societăţii europene de astăzi.

Inspecţia Muncii va promova realizarea efectivă a evaluării riscurilor prin îndrumarea şi motivarea pozitivă ca stimulente pentru întreprinderi mici şi mijlocii.