Supravegherea pieței produselor

Atragem atenția operatorilor economici care introduc pe piață echipamente individuale de protecție respiratorie asupra faptului că există unele organisme sau laboratoare (spre ex. ECM Italy - Ente Certificazione Macchine, ICR Polska, Vic Testing and Certification etc.) care au emis documente voluntare intitulate ”certificat”, ”certificat de conformitate”, ”raport de testare” etc. și care nu reprezintă certificate de examinare UE de tip (modul B) potrivit Regulamentului (UE) 2016/425.
Aceste organisme nu au în domeniul de notificare efectuarea de proceduri de evaluare pentru EIP, ca urmare aceste documente nu pot fi luate în considerare ca și mijloc de atestare a conformității.
Organismele notificate care efectuează evaluarea conformității EIP se pot găsi la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando, căutând după Regulamentul (UE) 2016/425 și verificând dacă în domeniul de notificare sunt incluse echipamentele pentru protecție respiratorie.
Mai multe informații privind certificate suspicioase ori chiar false pentru echipamente individuale de protecție emise de diverse organisme sau laboratoare pot fi găsite și pe pagina de internet a European Safety Federation https://eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe (federație europeană a producătorilor de EIP).

Programul sectorial de supraveghere a pieței al Inspecției Muncii pe anul 2021

Campania nr.3 din programul cadru al Inspecției Muncii pe anul 2021 are la bază programul sectorial de supraveghere a pieței, cerința reglementată de art. 18 (5) al Regulamentului CE 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor. 

Ca urmare, Romania prin autoritățile de supraveghere a pieței desemnate pe domenii de competență, inclusiv Inspecția Muncii a instituit și a pus în aplicare programe sectoriale de supraveghere a pieței. Acest program a fost transmis la Comisia Europeană prin intermediul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care este autoritate competentă.

Astfel, se urmărește concentrarea acțiunilor de control pe domenii prioritare prin stabilirea unor categorii de produse ce urmează a fi verificate. Principalele grupe de produse incluse în programul de control pentru anul 2021 sunt: TAF-uri, utilaje agricole, motofirăstraie, mănuși, măști, combinezoane, motoare electrice utilizate în mediu ATEX, Trotinete scutere și biciclete electrice, explozivi de uz civil, articole pirotehnice categoria F1 şi P1.

Monitorizarea rezultatelor și evaluarea eficienței activității de supraveghere a pieței desfășurată de inspectorii de muncă, se realizează permanent în sistem on-line utilizând baza de date proprie Inspecției Muncii destinată special acestei activități.

Mai multe informații cu privire la drepturile și obligațiile producătorilor, importatorilor, distribuitorilor și utilizatorilor:
http://ec.europa.eu/growth/index_ro