Evidența salariaților detașați pe teritoriul României

În Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 196 din 21 martie 2017 a fost publicata Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale. 

Legea instituie un cadru comun de dispozitii, masuri si mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul Romaniei detasarii salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, inclusiv masurile de prevenire si sanctionare a oricarui abuz ori a eludarii acestora.

Prin noile prevederi s-a urmarit crearea unui act normativ care sa unifice dispozitiile cuprinse in doua directive europene, referitoare la detasare, si pe care sa le transpuna  in legislatia autohtona. Mai precis, cele doua documente comunitare  sunt Directiva 96/71/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii, respectiv Directiva 2014/67/UE privind punerea in aplicare a Directivei 96/71/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii.

Prin noul act normativ se defineste notiunea de salariat detasat, astfel:

-un salariat detașat pe teritoriul României este angajatul unei companii stabilite intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau in Confederatia Elvetiana, care in mod normal nu lucreaza in tara noastra, dar care este trimis, pentru o perioada limitata de timp, sa muncesca in Romania; 

-un salariat detasat de pe teritoriul Romaniei este acel salariat al unui angajator stabilit in tara noastra, care isi desfasoara in mod normal activitatea aici, dar care este trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru UE sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene;

iar detasarea transnationala ca situatia in care o intreprindere stabilita intr-un stat membru UE sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul altui stat membru salariati cu care are stabilite raporturi de munca.

Prevederile legii se aplica:

a) intreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul Romaniei salariati cu care au stabilite raporturi de munca ;

b) intreprinderilor stabilite pe teritoriul Romaniei care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza, pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, salariati cu care au stabilite raporturi de munca.

Actul normativ clarifica aspecte privind cooperarea intre autoritatile competente din statele membre astfel, Inspectia Muncii este autoritatea competenta avand atributii de birou de legatura, care asigura indeplinirea obligatiei de cooperare administrativa cu autoritatile competente din statele membre sau din Confederatia Elvetiana.

În cadrul cooperarii administrative, Inspectia Muncii raspunde cererilor motivate de informare ale autoritatilor competente din alte state membre si din Confederatia Elvetiana si efectueaza verificari si actiuni de control cu privire la situatiile de detasare transnationala, inclusiv cu privire la orice nerespectare sau abuz in ceea ce priveste normele aplicabile privind detasarea transnationala.

Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, verifica aplicarea prevederilor acestei legi, in vederea respectarii drepturilor salariatilor detasati pe teritoriul Romaniei.

Legea  contine dispozitii referitoare la respectarea drepturilor salariatilor, astfel ca in situatia in care salariatii detasati pe teritoriul Romaniei considera ca le-au fost incalcate drepturile cu privire la conditiile de munca sau ca au suferit pierderi ori daune ca urmare a nerespectarii prevederilor acestei legi, se pot adresa Inspectiei Muncii si/sau instantelor judecătoresti competente din Romania ori instantelor judecatoresti dintr-un alt stat potrivit conventiilor internationale existente in materie de competenta judiciara si pot depune plangere impotriva angajatorului lor in mod direct.

Procedura specifica privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei este reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 337/2017.

Intreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru UE care detaseaza salariati pe teritoriul Romaniei au obligaţia de a transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala urmeaza sa se desfasoare activitatea o declaratie privind detasarea transnationala a salariatilor, al carei model este prevazut in anexa la normele metodologice, in limba romana, cu minimum o zi lucratoare inaintea inceperii activitatii.

 

Modalitatea de trimitere a anexelor poate fi : prin posta, personal la secretariatul institutiei, prin posta electronica.