Autorizări/Avize/Acte

TABEL NOMINAL cu cetatenii ce au dobandit calitatea de artificier ori de pirotehnician autorizat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si au solicitat exercitarea profesiei in Romania

TABEL NOMINAL cu artificierii din judetul Argeș

Documente solicitate de inspectorul de muncă în timpul controlului

Fișă comunicare eveniment

 

1. Formulare necesare obtinerii autorizarilor pentru materiale explozive prevazute de lege

 

2. Acte necesare pentru intocmirea dosarului pentru obtinerea autorizatiei de detinere si depozitare a materialelor explozibile si a amestecurilor pirotehnice

  • Cerere catre I.T.M pentru acordarea autorizatiei conform art. 8 si/sau art. 9 Legea 126/1995
  • Actele de înființare ale societății
  • Lista cu personalul autorizat ca artificier (nume, prenume, nr. carnet artificier)
  • Autorizarea depozitului, daca este cazul (proiect - parte scrisă și desenată)
  • Lista cu persoanele autorizate ca pirotehniști pentru focuri de artificii clasele III și IV (daca este cazul)

 

3. Formulare care privesc activitatea comisiilor de abilitare și avizare

 

4. În vederea autorizării funcționării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea următoarele documente:

 

5. Modele recomandate pentru evidentele substantelor chimice prevazute de legislatia SSM: