Informatii de interes public

Informaţii de interes public

Care sunt informaţiile de interes public?

Orice informaţii care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ori ale unei regii autonome care utilizează bani publici.

E-mail: itmarges@itmarges.ro

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Normele Metodologice de aplicare ( Descarcă de aici: conținutul legii și nomele metodologice - HG 123/2002 )

ART. 1.

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.