MASS-MEDIA
Înapoi

Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în luna decembrie 2020

În domeniul relaţiilor de muncă

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 141 controale. Astfel, la 10 angajatori sancționați, au  fost  depistate ca prestând  muncă  nedeclarată  un număr de 18 persoane.

 

Deficiențe constatate în urma controalelor:

-neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;

-neacordarea drepturilor salariale;

-netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

- neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă;

-netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Valoarea amenzilor aplicate este de 208.300  lei.

 

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

  - comerț, confecții, service auto, spălătorii auto,

  - alimentație publică, restaurante, terase, transport;

  - construcţii.

 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate  155 controale.

Au fost aplicate  un numar de 42  sancțiuni,  din care  11  amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 26.000  lei.                                                                                                                                                          

Deficienţele constatate în urma controalelor:

- lipsă instruire SSM;

- lipsă control medical periodic;

- neautorizare meserii;

- lipsă echipament individual de protecţie.

 

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

 

 - comerț, alimentație publică,panificație,materiale pirotehnice,

 - construcţii, transport, service auto, spălătorii auto.

 

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face, în scris,  la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii nr.11.

 

 Ion Samoilă,                                            

 Inspector Șef                                          

 

                                   

 Ionela Ciurariu,

 Inspector de muncă