MASS-MEDIA
Înapoi

Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în luna MAI 2022

 

Activitatea de  control desfăşurată de ITM Argeş în luna MAI 2022

  

  1. Activitatea de control se prezintă astfel:

- nr. de controale efectuate :339

- nr. de sancțiuni aplicate:130

- valoare totală amenzi: 472.800 lei

 

              II. În domeniul Relaţiilor de muncă

S-au efectuat un număr de 176 de controale, s-au aplicat  58 de  sancţíuni, din care amenzi în valoare totală de 389.300 lei.          

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficiențe:

- comerț, transport, confecții, prelucrare lemn, construcţii, restaurante, baruri, service auto, spălătorii auto, panificatie.

Principalele deficiențe constatate:

-primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca nedeclarată), nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, neacordarea indemnizației în cazul în care angajatorul își întrerupe temporar activitatea cu menținerea raporturilor de muncă, neînmânarea salariatului anterior începerii activităţii a unui exemplar din contractul individual de muncă, neeliberarea adeverinţei de vechime.

 

III. În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, în     luna   mai  2022,  ITM Argeş a efectuat un număr de 176 de controale. Astfel, la 16 angajatori sancționați, au  fost  depistate ca  prestând  muncă  nedeclarată  un număr de 20  persoane. Valoarea amenzilor aplicate este de 350.000  lei.

 

IV.În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate  163 controale. Au fost aplicate 74 sancțiuni,  din care 24  amenzi, valoarea totală a acestora fiind de  83.500 lei. 

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

- construcţii, exploatare forestieră, transport, alimentație publică, instalații electrice, distribuție mărfuri, morărit și panificație, confecții textile,  comerț.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face, în scris,  la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii nr.11.

 

             Anița – Maria Neacșu ,                                                                         

             Inspector Şef  

 

 

   Ionela Ciurariu,

   Inspector de muncă