MASS-MEDIA
Înapoi

Campanie naţională privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unităţilor cu activități de asistență spitalicească, medicală ambulatorie, stomatologică

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2021, în perioada februarie 2021 -09 aprilie 2021 se derulează Campania naţională privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate: cod CAEN 86 (activităţile de asistenţă spitalicească, asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică, alte activităţi referitoare la sănătatea umană), de stat şi private.       

             OBIECTIVELE CAMPANIEI

  • Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale în materie;
  • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate;
  • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă precum şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţi referitoare la sănătatea umană.

În domeniul relațiilor de muncă  vor fi solicitate, cel puţin, următoarele documente:

                  - contractele individuale de muncă, dosarele de personal;

- foile colective de prezenţă ori, după caz, orice alt document care evidenţiază munca prestată;

- documentele privind evidenţa tipului de muncă specifice unităţilor din grupul ţintă: condica de prezenţă, orar, grafice lunare de activitate, pe locuri de muncă, grafic de gărzi, condica de prezenţă pentru activitatea de gardă etc.

        - dovezile de calculare a drepturilor salariale sau alte documente oficiale care constituie         - dovezi de constituire şi acordare a drepturilor salariale cuvenite salariaţilor;

        - regulamentul intern;

În domneiul securităţii şi sănătăţii în muncă se va acorda o atentie sporită verificării modului în care sunt respectate de către angajator a cerinţelor minime legate de:

-utilizarea, întreţinerea revizia şi repararea periodică a echipamentelor de muncă;

        -verificarea instalaţiilor electrice;

     -verificarea instalaţiilor de oxigen;

     -verificarea centralelor termice;

     -verificarea instalaţiilor de ridicat;          

     -autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor;

-acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;

-asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici, inclusive de SARS-COV -2;

     -organizarea activităţii de prevenire şi protecție;

     -evaluarea riscurilor şi elaborarea planului de prevenire şi protecție.

      Ion Samoilă,                                               Ionela Ciurariu,

       Inspector Șef                                                       Inspector de muncă