MASS-MEDIA
Înapoi

Comitetul de securitate și sănătate în muncă

COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

În  urma solicitărilor privind comitetul de securitate şi sănătate în muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş informează următoarele:

Comitet de securitate şi sănătate în muncă - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată.

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv societăţile cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României.

În unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători  atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă revin reprezentanţilor lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, pe de o parte, şi angajator sau reprezentantul sau legal şi/sau reprezentanţii săi în număr egal cu cel al reprezentanţilor lucrătorilor şi medicul de medicina muncii, pe de alta parte. Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în munca.

Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice cuprins între 2 şi 20 de ore pe lună, în funcţie de numărul efectiv de lucrători din unitate.

Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi sănătate în muncă trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare cel puţin nivelului de bază.

Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.

Neînfiinţarea, neorganizarea şi/sau nefuncţionarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 2.500 lei şi 5.000 lei.

 

                       

                                         

           Anița – Maria Neacșu ,                                                                         

           Inspector Şef  

 

 

Ionela Ciurariu,

Inspector de muncă