MASS-MEDIA
Înapoi

Plan comun de acțiune control ITM – ANAF

Îmbunătăţirea cooperării dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi
Inspecţia Muncii reprezintă un obiectiv asumat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în contextul reformelor politicii fiscale, ca premisă pentru creşterea
veniturilor fiscale şi reducerea decalajului fiscal la TVA.

Prin protocolul de cooperare înregistrat la ANAF şi la Inspecţia Muncii au fost create premisele organizării unor activităţi pe coordonatele unor planuri comune de acţiune.

În România, printre reperele fenomenului muncii nedeclarate sau subdeclarate se numără
următoarele:

-fraudele fiscale investigate de ANAF, în care sunt surprinse livrări nedeclarate ori
achiziţii fictive de bunuri sau servicii, cu impact asupra TVA şi impozitului pe profit, pot
produce efecte şi în planul contribuţiilor sociale, având în vedere că o parte dintre sumele obţinute din fraude sunt deseori destinate unor remuneraţii ascunse, în schimbul muncii nedeclarate/subdeclarate;

-există domenii care înregistrează cu predilecţie, pe lângă riscurile indisciplinei
financiare, respectiv neconformării la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, riscuri legate
de utilizarea forţei de muncă fără forme legale ori subdeclararea nivelului real de
salarizare.

Aceste practici afectează sistemele de asigurare socială, existând o relaţie
interdependentă între plata contribuţiilor şi accesul la drepturile de asigurări sociale şi altemăsuri de protecţie socială.

Dinamizarea eforturilor comune de diminuare a impactului negativ exercitat de aceste
riscuri asupra bugetului de stat şi societăţii în ansamblul său, prin acţiuni menite să
prevină neconformarea şi să încurajeze respectarea legislaţiei fiscale în domeniul muncii
constituie o premisă puternică pentru creşterea veniturilor bugetare şi consolidarea
disciplinei în acest domeniu specific.

Acţiunile comune vizează decelarea cauzelor care favorizează fenomenul atât din
perspectiva cadrului normativ şi procedural aplicabil, respectiv a reglementărilor care
contribuie la perpetuarea, disimularea sau acutizarea fenomenului, cât şi din perspectiva
configurării măsurilor organizatorice adecvate.

Atingerea unui potenţial ridicat în planul conformării şi combaterii acestui fenomen,
implică derularea acţiunilor comune pe o perioadă relevantă, respectiv pe întreaga
perioada a derulării PNRR.

Acţiunile concertate derulate în anii anteriori au relevat efecte favorabile în planul
conformării la declarare şi plată în sfera impozitării veniturilor salariale, dar şi în ceea ce
priveşte numărul total de angajaţi cu normă întreagă sau cu timp parţial de muncă cât şi
în ceea ce priveşte numărul de angajaţi cu salariul minim pe economie şi fondul de salarii
brute declarate.

       Obiectivele acțiunii:

  •  prevenirea utilizării muncii nedeclarate şi subdeclarate;
  •  creşterea conformării voluntare;

- descoperirea şi combaterea utilizării muncii nedeclarate/subdeclarate şi a fraudelor
fiscale ce constituie o potenţială sursă de finanţare pentru remuneraţii nefiscalizate;

- identificarea prevederilor legale şi procedurale lacunare a căror modificare/completare
poate conduce la reducerea fenomenului de muncă nedeclarată/subdeclarată şi
promovarea unor propuneri adecvate, la nivelul factorilor de decizie.

 

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă – Argeș