Tarifele pentru plata prestațiilor de servicii în domeniile de activitate ale ITM

1. Ordin nr. 826/2014

privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii.

2. Decizia nr. 253 din 07.06.2017

cu aprobarea costului serviciului de copiere a documentelor solicitate de catre persoanele interesate de la inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca, dupa cum urmeaza:

a) 0,3 lei per pagina, alb-negru, pentru informatii si imagini disponobile pe hartie format A4 sau inferior;

b) 0,4 lei per pagina, alb-negru, pentru informatii si imagini disponobile pe hartie format A3.