Informatii de interes public

Accesul la informație

 

În conformitate cu Constituția României (capitolul II - drepturi și libertăți fundamentale, art. 31 - Dreptul la informație), accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice. Informațiile de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Galați vor fi oferite la cerere de către funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice în limitele Legii nr. 544/2001.

Informațiile de interes public pot fi solicitate în scris sau verbal, după procedura descrisă în Legea nr. 544/2001, Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 și în Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului Teritorial de Muncă Galați.