Despre petiții
În conformitate cu prevederile O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, orice cetăţean sau organizaţie legal constituită poate adresa, în scris, autorităţilor şi instituţiilor publice o petiţie (a se vedea art.2 din O.G. nr.27/2002).
 
Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau in considerare şi se clasează, potrivit art. 7 din O.G. nr. 27/2002.
 
Termenul de soluţionare al unei petiţii este de:
- 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, conf. prevederilor O.G. nr. 27/2002, art. 8 (1). În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 (1) cu cel mult 15 zile;
- 5 zile de la data înregistrării petiţiei, pentru petiţiile greşit adresate. Conform  prevederilor O.G. nr.27/2002, art. 6^1 acestea sunt transmise spre competentă soluţionare autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta.
 
Modalităţi de transmitere a unei petiţii:
- online, pe portalul Inspecţiei Muncii, prin completarea formularului electronic pentru petiţie, accesând următoarea adresă: https://www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-sesizari 
- în scris, direct inspectoratului teritorial de muncă (ITM) pe raza căruia îşi are sediul angajatorul, prin depunerea unei petiţii conform modelului, la sediul ITM sau  transmiterea formularului de petiţie prin: poştă/curier, fax sau poştă electronică.
Pentru petițiile adresate către ITM Galați adresa de poștă electronică este comunicare@itmgalati.ro
În cazul transmiterii online a petiţiei direct pe portalul Inspecţiei Muncii, petiţionarul primeşte un cod de verificare, având posibilitatea de vizualiza statusul petiţiei.