Securitate şi Sănătate în Muncă în Intreprinderile Mici şi Mijlocii

                                                                                                                                                   

 

Această pagină a fost creată în cadrul proiectului Phare de înfrăţire instituţională „Implementarea legislaţiei armonizate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în întreprinderile mici şi mijlocii”, derulat de Inspecția Muncii în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană din Austria în perioada 2006-2007.

În cadrul acestui proiect s-au creat:

  • materiale de formare a lucrătorilor: principii ergonomice, vibraţii, manipularea manuală a maselor, solvenţi şi vopsele, gaze, echipamentul individual de protecţie etc.
  • materiale de conştientizare (afişe, broşuri, colante) pentru riscurile profesionale determinate de zgomot, vibraţii, agenţi biologici, manipulări manuale ale sarcinilor, agenţi chimici, stres, munca în sectorul construcţii civile
  • clipuri publicitare audio şi video pentru lucrători şi pentru tinerii lucrători
  • un ghid de evaluare a riscurilor în IMM-uri
  • 6 centre pilot în 6 sectoare de economice: construcții, agricultură, industria mobilei, industria textilă, industria chimică şi transport şi distribuţie

Toate aceste informaţii sunt puse în continuare la dispoziţia factorilor interesaţi. În timp, au fost adăugate alte materiale sau legături la materiale elaborate de instituţii de specialitate. Unele sunt traduse şi adaptate de Inspecţia Muncii.