INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Accesul la informaţii de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Normele Metodologice de aplicare - HG 123/2002

ART. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 

Lista cu documente ce conțin informații de interes public

Lista cu categoriile de documente produse/gestionate de Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj

 

Model reclamatie administrativa refuz

Model reclamatie administrativa lipsa raspuns

 

Raport de evaluare a implementarii Legii numarul 544/2001 in anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii numarul 544/2001 in anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii numarul 544/2001 in anul 2022

Raport de evaluare a implementarii Legii numarul 544/2001 in anul 2023

Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj pe anul 2023

Raport privind transparenta decizionala pentru anul 2021