Conducerea ITM Hunedoara

 

                                       

 

Numele şi prenumele

Funcția

BOZDOG Adrian Florin 

Inspector Şef

MARTON Cristina Emilia 

Inspector Şef Adjunct Relaţii de Muncă

SUFANĂ Daniel Lucian 

Inspector Şef Adjunct Securitate şi Sănătate în Muncă

CREȚ Cristina Elena 

Consilier Relații cu Publicul

       

         Persoana desemnata cu protectia datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 679/2016 -  Istrate Sorin Gabriel