Campanii, acțiuni și tematici

Campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACŢIUNEA de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACŢIUNEA de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie şi produse de panificaţie, nutreţuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă şi staţiile de distribuţie a carburanţilor auto

      Material de informare privind riscurile la explozie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campanie Națională privind autorizarea funcționării din punct de vedere al SSM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campania Naţională „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” - 2018-2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campania Naţională “Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” - 2018


CAMPANIA NAŢIONALĂ “Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale
- Etapa judeţeană se va desfăşura în data de 19.04.2018, ora 09:30 la Liceul Tehnologic "Henri Coandă" din Sibiu.
- Etapa naţională se va desfăşura în perioada 18.05 -20.05.2018, la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” din Iaşi.