Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea / coordonarea sau sub autorizarea instituției în cauză
 

Sibiu
Calea Dumbrăvii, nr. 17

tel.: 0269-217516
fax: 0269-214712


Subsol I
Contracte colective de muncă şi monitorizare
relaţii de muncă

- Certificări carnete de muncă
- Înregistrare zilieri
- Preluare fişiere REVISAL
- Certificări înregistrare în Registrul Electronic al Salariaţilor
- Eliberare carnete de muncă

- Casierie

 

 

 

Etaj I

- Conducere inspectorat

- Control securitate şi sănătate în muncă

- Control relaţii de muncă

- Control muncă nedeclarată

- Comunicare şi relaţii cu publicul

- Supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

- Resurse umane

- Audit intern

- Legislaţie,contencios administrativ

- Serviciul economic, achiziţii publice, resurse umane şi informatică

Punct de lucru

Medias

Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 1
Telefon: 0269 - 841.711

- Înscrieri, completări şi certificări carnete de muncă
- Control securitate şi sănătate în muncă
- Control relaţii de muncă.