Servicii externe de prevenire și protecție. Documentații SSM avizate

Servicii externe de prevenire şi protecţie. Documentaţii S.S.M. avizate

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

enlightened  18.04.2024 -  Data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documente necesare pentru abilitarea serviciului extern de prevenire şi protecţie

Model Cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie

Model Cerere de reinnoire a certificatului de abilitare

Model Notificare pentru prestare permanentă, în regim de stabilire

Model Notificare pentru prestare temporară sau ocazională

Model Cerere în vederea avizării documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------