Termeni şi condiţii

Toate exemplele prezentate pe acest site sunt de natură orientativă şi nu prezintă o listă exhaustivă a pericolelor şi măsurilor!
Conţinutul acestui site este alcătuit în conformitate cu legislaţia în vigoare. Schimbările din legislaţie nu sunt neapărat anticipate.
Inspecţia Muncii, Inspectoratele Teritoriale de Muncă şi autorii acestui material nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele directe sau indirecte legate de cuprinsul acestuia.

Acest site este proprietatea intelectuală a Inspecţiei Muncii şi a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă!
Se încurajează multiplicarea materialelor conţinute in acest material pentru uzul intern în orice întreprindere!
Este interzisă multiplicarea materialelor conţinute in acest site în scopuri comerciale fără aprobarea scrisă a Inspecţiei Muncii!
Este strict interzisă alterarea conţinutului şi arhitecturii paginilor cuprinse în material, exceptând cazurile în care Inspecţia Muncii îşi da acordul expres în acest sens!

Proiect: PHARE RO/04/IB/SO/01
Editor: Inspecţia Muncii
Data publicarii: Octombrie 2007
Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod necesar poziţia oficiala a Uniunii Europene

Pentru informaţii suplimentare contactati Inspecţia Muncii