Legislaţie
 

Legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca

- Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata Monitorul Oficial nr. 740/10.10.2002

- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca. Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea de Guvern nr. 1425/2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea de Guvern nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii

- Legea 126/1995  privind regimul materiilor explozive  - republicata

- Norme Tehnice din 30 mai 2002 privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.Monitorul Oficial nr. 479/04.07.2002 modificata si completata de HOTĂRÂRE nr. 95 din 2 februarie 2011  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002

- Ordinul nr. 234 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice completata de

- Hotararea nr. 1102 din 1 iulie 2014 - privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

- Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata

- Ordonanta nr. 4/1995  privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar.Monitorul Oficial nr.18/30.01.1995, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale. Monitorul Oficial nr. 454/27.06.2002

- Norme metodologice din 22 decembrie 2004 de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordonanta nr.20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei UE care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor

- HG 1029/2008 privind stabilirea introducerii pe piata a masinilor industriale, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea de Guvern nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, republicata

- Ordonanta de Urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000

- Hotararea de Guvern nr. 1025 din 28 august 2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale

- Hotararea de Guvern nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea de Guvern nr.355/2007 privin supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare

- Norme metodologice din 7 aprilie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

- Hotararea de Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea de Guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, Monitorul Oficial nr. 3802/03.05.2006, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006  

- Hotararea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006

 

 

Romanian legislation regarding occupational health and safety