Legislația speficică CCMMRM
 • Legea nr.53/2003- CODUL MUNCII REPUBLICAT
 • LEGEA 52/2011 republicată- privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
 • LEGEA 367/2022 - a dialogului social
 • HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDIN 1918/ 2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic
 • Legea 108/1999 republicata, privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii;
 • HG 1377/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 67/2006 - privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, unitatii sau ale unor parti ale acestora
 • Legea 344/2006  actualizată- privind detasarea salariatilor in cadrul prestari de servicii transnationale
 • HG 104/2007pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României
 • Legea 279/2005 republicata privind ucenicia la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotararea Guvernului 855/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
 • Hotararea Guvernului nr.1256/2011 privind conditiile de functionare precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara
 • Legea nr.335/2013 actualizată privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • Legea nr. 416 /2001 actualizată  privind venitul minim garantat
 • ORDIN nr. 826 din 28 mai 2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 544/2001 actualizată privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare