Legislaţie specifică în domeniul relaţiilor de muncă

Codul muncii – Legea nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2022;

H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2020;
• HG nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2014;
• Ordinul nr. 1918/2011 al M.M.F.P.S. privind procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si procedura privind transmiterea registrului in format electronic; 
• Ordinul nr. 64/2003 al M.M.S.S. pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca modificat si completat prin Ordinul 76/2003 si Ordinul 1616/2011;
• Legea nr.62/2011 a dialogului social cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Legea nr.467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor;
• Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania;
• Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr.67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora; 
• H.G. 1256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara;
• Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca;
• Legea nr.52 /2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.52/2011privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri ; 
• O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr.210/1999 privind concediul paternal;
• HG 244 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999
• ORDONANTA nr. 25 din 26 august 2014 (*actualizata*) privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania
• LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
• HOTARARE nr. 337 din 18 mai 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei;
• HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
• LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017 prevenirii;
• HOTARARE nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere;
• LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior;
• HOTARARE nr. 473 din 4 iunie 2014, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior;
• LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul;
• Legea nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata;
• H.G. nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate;
• H.G.nr.104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei;
• O.U.G. nr.194/2002 - privind regimul strainilor in Romania, republicata;
• H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi si obligati ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificarile si completarile ulterioare;