MASS-MEDIA
Înapoi

Acțiuni de control în domeniile: fabricarea altor produse din minerale nemetalice și comerț al materialului lemnos și a materialelor de construcție

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii, în perioada 18-22 martie 2024 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și a dispozițiilor legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice” - cod CAEN 23 și „Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție si echipamentelor sanitare” cod CAEN 4673.
Oiectivele campaniei:
 Identificarea și verificarea agenților economici care activează în domeniile „Fabricare altor produse din minerale nemetalice” - cod CAEN 23 și „Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție si echipamentelor sanitare” cod CAEN 4673.
 Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;
 Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.
O parte din acțiunile de control au fost efectuate în echipe mixte formate din inspectori de muncă împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție al județului Argeș.
Bilanțul acțiunilor de control se prezintă astfel:
- număr controale efectuate: 45
- număr sancțiuni aplicate: 40, din care 12 în domeniul relațiilor de muncă, respectiv 9 amenzi în valoare totală de 53.500 lei, și 28 în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv 12 amenzi în valoare totală de 46.500 lei ;
- au fost identificate două persoane care prestau activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat.
Principalele deficiențe constatate: neîncheierea contractului individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat, neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neinițierea negocierii colective la nivel de unitate, neasigurarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă la angajare și periodic, neverificarea periodică a echipamentelor de muncă, neîntocmirea unui plan de prevenire și protecție bazat pe evaluarea tuturor riscurilor existente la locul de muncă, neautorizarea exercitării meseriilor prevăzute de legislația specifică