MASS-MEDIA
Back

11 iulie - Ziua Inspecției Muncii

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de mun, în sfera relaţiilor de muncă precum şi în cea a securităţii şi sănătăţii în muncă, se impune ca un organ administrativ de control indiscutabil necesar.

Fără organizarea activităţii de inspecţie a muncii, care să înlăture munca nedeclarată/subdeclarată şi riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, nu s-ar putea concepe desfăşurarea normală a raporturilor de muncă într-un mediu sigur şi sănătos.

Reglementarea inspecţiei muncii izvorăşte şi din faptul că România a ratificat o serie de convenţii în materie ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Necesitatea privind organizarea Inspecţiei Muncii constituie un reper important şi într-o serie de documente ale Uniunii Europene.

Înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii sunt reglementate prin lege specială, respectiv Legea nr. 108/1999, care defineşte entitatea ca un organ de specialitate al administraţiei centrale, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, care asigură controlul respectării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă şi la securitatea şi sănătatea în muncă. Inspectoratul teritorial de muncă, prin inspectorii de muncă, exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă şi oferă servicii tuturor persoanelor fizice şi juridice, angajatori din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, inspectoratul colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media. Prin acţiunile întreprinse, se remarcă o vizibilitate constantă şi convingătoare a instituţiei la nivelul comunităţii deservite. 

Deoarece în 11 iulie 2022 aniversăm 23 de ani de când acționăm pentru o muncă sigură și decentă, marcăm acest eveniment prin organizarea, în această dată, a « Zilei porţilor deschise » la sediul I.T.M. Argeş, zi în care angajatorii şi salariaţii vor beneficia, din partea inspectorilor de muncă, de informare şi îndrumare.

                                  

           Anița – Maria NEACȘU,                                                                          

           Inspector Şef