MASS-MEDIA
Înapoi

Acțiuni de control în domeniul fabricarea produselor de brutărie și făinoase

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii, în perioada 09-12 aprilie 2024 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și dispozițiile legale referitoare la respectarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul „fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase” - cod CAEN 1071, 1072 și 1073.

Oiectivele campaniei:
Identificarea și verificarea agenților economici care activează în domeniul: Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase;
Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;
Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile: relații de muncă și securitate și sănătătate în muncă.

Bilanțul acțiunilor de control se prezintă astfel:
- număr controale efectuate: 26
- număr sancțiuni aplicate: 10, din care 4 în domeniul relațiilor de muncă, respectiv 4 amenzi în valoare totală de 6.000 lei, și 6 în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv 3 amenzi în valoare totală de 12.000 lei;

Principalele deficiențe constatate: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neasigurarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă la angajare și periodic, neasigurarea iluminatului de siguranță la locul de muncă, neamenajarea potrivit dispozițiilor legale a vestiarului existent, existența unor condiții de igienă necorespunzătoare la locul de muncă.