MASS-MEDIA
Înapoi

Acțiuni de control în domeniul întreținerea și repararea autovehiculelor

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii, în perioada
23.04.2024 - 26.04.2024 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și dispozițiile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul "întreținerea și repararea autovehiculelor" - cod CAEN 452.
 
  Obiectivele campaniei:
Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul ’’întreținerea și repararea autovehiculelor” - cod CAEN 452;
Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;
Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității si sănătății în muncă.
 
Bilanțul acțiunilor de control desfășurate este:
nr. de controale efectuate: 76
nr. de sancțiuni aplicate: 24
valoare totală amenzi:  70.000 lei
 
În domeniul relațiilor de muncă a fost efectuat un numar de 38 controale. Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, cuantumul amenzilor fiind de 26.000 lei. A fost identificată o persoană care presta activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă,  în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității.
În domeniul securității și sănătății în muncă a fost efectuat un numar de 38 controale. Au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale, cuantumul amenzilor fiind de 44.000 lei. De asemenea, a fost dispusă și o sancţiune contravenţională complementară, constând în sistarea activității, urmare a utilizării în activitatea desfășurată a unui echipament de muncă ce poate pune în pericol sănătatea și securitatea lucrătorilor.
 
Principalele deficiențe constatate: primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca nedeclarată), neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neasigurare control medical la angajare și periodic, neasigurare instruire în domeniul securității și sănătății în muncă la angajare și periodic, nepurtare echipament individual de protecție, neautorizare activități desfășurate, neasigurare verificare tehnică periodică  a echipamentelor de muncă.