MASS-MEDIA
Înapoi

Bilanțul acțiunilor de control desfășurate în luna aprilie 2024

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni, în cursul lunii aprilie anul 2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș a organizat acțiuni de control privind verificarea respectării dispozițiilor legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă, având ca obiective principale:
identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatori;
creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.
Bilanțul acțiunilor de control desfășurate în luna aprilie 2024, se prezintă astfel :
nr. de controale efectuate: 348
nr. de sancțiuni aplicate: 169
valoare totală amenzi: 1.373.300 lei
 I. În domeniul relaţiilor de muncă :
S-au efectuat un număr de 161 controale, s-au aplicat 71 sancţíuni, din care 60 amenzi în valoare totală de 1.111.800 lei. Astfel, la 22 angajatori sancționați, au fost depistate ca  prestând  muncă  nedeclarată  un număr de 68  persoane, valoarea amenzilor aplicate fiind de 1.050.000 lei.
Principalele deficiențe constatate:
- primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca nedeclarată), nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, neînmânarea salariatului anterior începerii activităţii a unui exemplar din contractul individual de muncă,  nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară.
II. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă :
În baza Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 187 controale. Au fost aplicate 98 sancțiuni, din care 61 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 261.500 lei.  
Principalele deficiențe constatate:
- neasigurarea controlului medical la angajare și periodic, necomunicare eveniment, neasigurare instruire în domeniul securității și sănătății în muncă la angajare și periodic, neasigurare echipamente individuale de protecție, neverificarea sistematică și testarea utilajelor,  neasigurare semnalizare de securitate și sănătate în muncă neprezentare documente.
Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:
- construcţii, exploatare forestieră, transport, distribuție mărfuri, comerț, activități de întreținere și reparații auto, fabricarea produselor de brutărie și făinoase, activități de îngrijire zilnică pentru copii și învățământ preșcolar.
 
Persoanele care vor să sesizeze munca nedeclarată o pot face, în scris, la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii nr.11.