MASS-MEDIA
Înapoi

Bilanțul acțiunilor de control pentru anul 2023

Dintotdeauna, munca a avut rolul fundamental în existența omului, iar piața muncii are în centrul său omul. El este înainte de toate o ființă socială, nu doar un factor de producție, care în afara nevoilor sale de existență, are o anumită valoare și personalitate.
Astfel, Inspecția Muncii se impune ca un organ administrativ de control indiscutabil necesar, nu se poate concepe desfășurarea normală a raporturilor de muncă, înlăturarea muncii ”la negru” și apărarea, în principal, a intereselor salariaților, fără organizarea activității de inspecție a muncii, cu obiective de a îmbunătăți mediul de lucru, de a ocroti sănătatea și integritatea fizică și/sau psihică a lucrătorilor.
Principalele obiective ale instituţiei stabilite pentru anul 2023 au fost armonizate cu măsurile cuprinse în Programul de guvernare conform atribuţiilor şi responsabilităţilor ce ne revin, în concordanță cu Programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii, structurate pe domenii de  activitate.
La stabilirea priorităţilor de acţiune ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş pentru anul 2023 au fost avute în vedere, în principal, controlul implementării legislației muncii, inclusiv dreptul la libera circulație a lucrătorilor, egalitatea de șanse, timpul de muncă, detașarea, informarea și consultarea lucrătorilor, precum și controlul implementării legislației se securitate și sănătate în muncă, raportat la trăsăturile specifice ale economiei judeţului Argeş.
 
Bilanțul acțiunilor de control desfășurate în anul 2023, se prezintă astfel :
nr. de controale efectuate: 3.621
nr. de sancțiuni aplicate: 1.540
► valoare totală amenzi: 5.868.200  lei
 
În domeniul relațiilor de muncă, au fost efectuate 1759 controale, au fost sancționați contravențional 419 agenți economici, au fost aplicate 567 sancţiuni contravenţionale, din care 366 amenzi în cuantum de 4.297.700 lei ; 
Identificarea cazurilor de muncă nedeclarată a fost avută în vedere la toate unităţile controlate, astfel, la 114 angajatori sancționați, au fost depistate ca  prestând  muncă  nedeclarată  un număr de 196  persoane, valoarea amenzilor aplicate fiind de 3.560.000 lei.
 
În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost efectuate 1862 controale, au fost aplicate 973  sancţiuni contravenţionale,  din care 361  amenzi în cuantum de 1.570.500 lei.
De asemenea, inspectorii de muncă au dispus o serie de sancţiuni contravenţionale complementare, cum ar fi: oprirea din funcţionare a 3 echipamente de muncă, din cauza existenţei unei stări de pericol grav si iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională.
 
În contextul celor mai sus expuse, concluzionăm că, încercăm, prin toate acțiunile de informare, de conștientizare sau de control preventiv, să fim activi și responsabili.