MASS-MEDIA
Înapoi

Rezultate acțiune de control în domeniul fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

 

 

Fabricarea lacurilor și vopselelor reprezintă un domeniu de activitate în care utilizarea de produse chimice face parte din procesul de producție. Deși nu toate substanțele chimice periculoase ridică aceleași probleme, anumite substanțe chimice folosite la fabricarea lacurilor și vopselelor cauzează cancer, afectează sistemele imunitar, respirator, endocrin, reproductiv și cardiovascular, slăbesc reziliența umană și capacitatea de răspuns la vaccinuri și sporesc vulnerabilitatea la boli. Expunerea la aceste substanțe chimice dăunătoare constituie, prin urmare, o amenințare pentru sănătatea lucrătorilor.

Prin Fișele cu date de securitate (FDS) ale substanțelor utilizate, precum și ale produselor finite, sunt stabilite condiții stricte pentru manipularea, depozitarea acestora, controlul expunerii, măsurile de prim-ajutor și de stingere a incendiilor necesare etc. Respectarea acestor condiții fiind obligatorie pentru angajatori.

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii cât și riscurile implicate în desfășurarea activității de fabricare a vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor, în scopul atingerii obiectivelor propuse, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș a organizat în perioada 26.02.2024-01.03.2024 acțiuni de control la unități active în domeniul anterior menționat, de pe raza județului Argeș.

 

Obiectivele acțiunii:

  • Deținerea de către toți angajatorii a Fișelor cu date de securitate actualizate pentru toți agenții chimici periculoși prezenți la locurile de muncă și punerea acestora la dispoziția lucrătorilor;
  • Asigurarea purtării de către toți lucrătorii expuși la agenții chimici periculoși a echipamentelor individuale de protecție adecvate;
  • Eliminarea altor neconformități identificate în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatori;
  • Centralizarea datelor în vederea elaborării rapoartelor naționale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

 

Bilanțul acțiunilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă se prezintă astfel: au fost identificate și verificate 4 unități care au ca obiect principal de activitate potrivit cod CAEN 2030 - fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, cuantumul amenzilor fiind de 17000 lei.

Principalele deficiențe constatate: neasigurare verificare tehnică periodică a echipamentelor de muncă, neasigurare funcționare detectoare gaz, neasigurare instruire periodică, neactualizare lista substanțe periculoase utilizate.